Vindpark Östergötland

För närvarande pågår ett projekt för vindkraftetablering i Valdemarsviks kommun. Vi får många frågor kring detta och har därför sammanställt en sida med information kring processen.

I korthet:

  • Vindkraftsetablering i Valdemarsviks kommun genomgår en ansöknings- och tillståndsprocess som tar flera år och kräver godkännande från Länsstyrelsen Östergötland.
  • Innan ansökan skickas in måste exploatörer genomföra omfattande förberedelser, inklusive miljö- och kulturvärdesutredningar samt presentera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och hålla samråd med lokalbefolkningen.
  • Energimyndigheten har utsett områden av riksintresse för vindbruk, vilket återspeglas i Valdemarsviks kommuns översiktsplan med riktlinjer för vindkraftsetablering
  • Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för prövningen av tillståndet enligt miljöbalken, och kommunen måste godkänna etableringen genom beslut från kommunfullmäktige, baserat på översiktsplanens intentioner.
  • Pågående vindkraftsprojekt i Valdemarsvik kan utforskas på Vindkraftpark Östergötlands hemsida, där ytterligare information om pågående projekt och kontaktinformation för frågor finns tillgänglig.

Mer information hittar du här: Vindkraft – Valdemarsviks kommun