Ny upphandling av hamnvärdskap på Fyrudden

Upphandling av hamnvärdskap på Fyrudden öppen för anbud efter korrigering av räknefel

Efter upptäckt räknefel har upphandlingen av hamnvärdskap på Fyrudden återigen öppnats för anbud. Detta ger dig som företag och intressent en ny chans att delta i processen och lämna in ditt anbud för att sköta hamnvärdskapet vid Fyruddens hamn i Gryt.

Upphandlingen gäller perioden från den 1 juni 2024 till den 31 december 2025, med möjlighet till förlängning under två optionsperioder om vardera 12 månader, vilket sammanlagt skulle innebära ett uppdrag på fyra år och sju månader. Detta ger leverantörer en långsiktig och stabil möjlighet att ansvara för driften av hamnen. Leverantör kommer ha ett ansvar för en rad kostnader i gengäld kommer leverantör få ta samtliga intäkter från hamnen och tillhörande parkering.

För att delta i upphandlingen och lämna in anbud är det viktigt att noga granska de nya kraven och förutsättningarna, samt att vara medveten om den reviderade perioden och eventuella möjligheter till förlängning.

Upphandlingsdokumentet hittar du här.