Valdemarsviks kommun främjar friskvård med Epassi

Valdemarsviks kommun tar ett stort steg mot att främja sina anställdas välbefinnande genom att ansluta sig till Epassi, en innovativ tjänst för friskvårdsbidrag. Denna nya satsning ger kommunens 600 anställda möjlighet att använda sitt årliga friskvårdsbidrag på 3000 kr hos alla företag som samarbetar med Epassi.

Epassi-tjänsten är utformad för att göra det enkelt för företag och deras anställda att dra nytta av friskvårdsförmånen. Genom ett digitalt system kan anställda enkelt använda sina friskvårdsbidrag för att delta i olika aktiviteter och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande. Detta kan inkludera allt från gymmedlemskap och gruppträning till massage och friskvårdsaktiviteter.

600 potentiella kunder
Valdemarsviks kommun har 600 anställda, vilket innebär att det totala friskvårdsbidraget för alla anställda uppgår till 1 800 000 kr per år. Dessa medel kan nu användas för att främja hälsa och välbefinnande hos kommunens personal genom det breda utbud av friskvårdstjänster och aktiviteter som Epassi samarbetar med.

Denna satsning ger företagen som är anslutna till Epassi en fantastisk möjlighet att erbjuda våra anställda möjlighet till en aktiv och hälsosam livsstil samtidigt som de utnyttjar de tillgängliga friskvårdsförmånerna. Dessutom behöver våra anställda inte ligga ute med egna pengar för att få tillbaka dem i efterhand, något som möjliggör att fler kan utnyttja sitt friskvårdsbidrag.

Genom att göra friskvårdsbidraget lättillgängligt och enkelt att använda främjar Valdemarsviks kommun inte bara sina anställdas hälsa utan skapar också en arbetsmiljö som uppmuntrar till välmående och livskvalitet.

För ytterligare information om hur företag kan ansluta sig till Epassi och dra nytta av detta friskvårdsinitiativ, vänligen kontakta Valdemarsviks kommun eller besök Epassis officiella hemsida.