Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter.

Här hittar du mer information om direktivet: Eldning av trädgårdsavfall – Valdemarsviks kommun

Vad gäller för valborgsmässobrasa?

För en valborgsmässobrasa finns stora möjligheter att få dispens. För mer information och blankett kan du kontakta miljökontoret via miljo@soderkoping.se eller ringa på 0121-187 04. Telefontider tisdag till torsdag mellan 08:30 och 09:30.