Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Hemsjukvård

Hemsjukvård

Från och med 20 januari 2014 ansvarar kommunen för invånarnas hemsjukvård. Hemsjukvården finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Vem får hemsjukvård?

Hemsjukvård kommer att erbjudas den som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning på egen hand. Man kan vara inskriven i hemsjukvården under kortare eller längre tid, beroende på vilka behov man har. För dig som redan har hemsjukvård i Valdemarsviks kommun blir det ingen större skillnad, du kommer fortfarande att få din vård i hemmet.

Personal

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och skötare.
Den personal som tidigare arbetat inom landstinget med hemsjukvård i Valdemarsviks kommun har tackat ja till att utföra samma uppdrag med kommunen som arbetsgivare. Det innebär att det är personal som du känner igen.

Kostnad för hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsbelagda men ingår i den kommunala maxtaxan. Hembesök utförd av legitimerad personal, såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är 100 kr/besök, max 400 kr/månad. För besök av hemtjänstpersonal med delegation/instruktion gäller hemtjänsttaxa inom Valdemarsviks kommun.

Vill du veta mer om hemsjukvården är du välkommen att höra av dig.

Rehabilitering

Har du frågor kring rehabilitering eller vill komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ber vi dig ringa på vår ärendetelefon.
Telefontiden är vardagar mellan kl 08.00 - 09.00
Telefonnummer: 0123 - 193 34

Återlämning av hjälpmedel sker på:

Bäckadalsgatan 1, 615 32 Valdemarsvik

Sidan uppdaterad den 7 april 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: