Fyrudden – Smart Marina

Fyrudden – Smart Marina

Smart Marina är ett EU projekt där kommunen fått EU-finansierade medel för att utveckla Fyruddens hamn. Projektet går ut på att utveckla hamnen genom att skapa bättre utrymmen för service och båtturism. Idag är utrymmet i hamnen trångt med begränsat utrymme för manövrering.

Genom projektet ska vi skapa mer utrymme i hamnen och öka möjligheterna för att erbjuda bättre service till turister, båtresenärer, boenden och besökare. Med hjälp av projektmedel vill kommunen även lägga till flytbryggor för att skapa mer utrymme i hamnen.

I EU projektet Smart Marina deltar olika hamnar från Åland, Finland, Estland och Sverige. Projektet pågår under tre år, med start under januari 2018. Finansiering sker med hjälp av medel från Central Baltic, som står för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun står för resterande 25 procent. Kommunen har fått cirka två miljoner kr i EUmedel till investeringar för bryggor, betong och material i Fyruddens hamn.

Genom projektet ska Fyrudden bli en mer tillgänglig och attraktiv hamn. Målet med projektet är att kunna erbjuda en attraktiv mötesplats som kan erhålla en god servicestandard för båtturister, besökare och boende.

Samarbetsparter

  • Lead partner: Ålands Utvecklings AB
  • Projektpartner: Valdemarsviks Kommun
  • Finansiering: Interreg Central Baltic och Valdemarsviks Kommun