EU-projekt: Fyrudden – Smart Marina

Smart Marina är ett EU projekt där kommunen fått EU-finansierade medel för att utveckla Fyruddens hamn. Projektet går ut på att utveckla hamnen genom att skapa bättre utrymmen för service och båtturism. Antalet gästhamnsplatser utökas tack vare ett par stora flytbryggor med el och vatten för att kunna ta hand om den ökade mängd turister som en attraktiv hamn innebär.

Flytbryggorna är nu på plats och på de 120 meter som lagts till finns nu ett antal nya platser bdå i y-bommar och längs med kaj. El finns framdragen, och i augusti dras även färskvatten fram till dessa platser. Dessutom har hamnen blivit mycket klart mindre vindkänslig, då en 60meters vågbrytare lagts i förlängningen till yttre stenpiren.

Samtidigt som antalet gästbåtplatser utökas har servicehuset försetts med solpaneler för ren el, och även annan service utökats. Projektet fortsätter över sommaren 2020 och målet inför 2021 är att nå en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar som heter Blå Flagg.

I EU projektet Smart Marina deltar olika hamnar från Åland, Finland, Estland och Sverige. Projektet pågår under tre år, med start under januari 2018. Finansiering sker med hjälp av medel från Central Baltic, som står för 75 procent av finansieringen och Valdemarsviks kommun står för resterande 25 procent. Kommunen har fått cirka 1.5 miljoner kr i EUmedel till investeringar för bryggor, betong och material i Fyruddens hamn samt ytterligare 2 miljoner kronor i övriga kostnader. Valdemarsvik är också ansvariga för utvecklingen på Uvmarö hamn i S:t Anna samt Burgsvik på Gotland.

Genom projektet ska Fyrudden bli en mer tillgänglig och attraktiv hamn. Målet med projektet är att kunna erbjuda en attraktiv mötesplats som kan erhålla en god servicestandard för båtturister, besökare och boende.

Läs mer om EU-projektet Smart Marina här.