Svenska Fergusonklubben & museum

Svenska Fergusonklubben Grålle är en ideell förening som bildades i Ringarum i Östergötland 1986. Vid första årsmötet hade föreningen nio medlemmar som i huvudsak kom från Ringarumstrakten. Nu är antalet ca 7 000, och medlemmarna kommer från hela landet och några även från andra länder. I fjorton län har Grålleklubben bildat sektioner.

Den lilla grå traktorn har blivit en kult där lantbruksnostalgi och intresset för teknisk utveckling blandas i lagom proportioner.

Öppettider:

Öppet efter överenskommelse med kansliet, 0121-305 75 (kl. 9-12).