Riksintressen

I Valdemarsviks kommun finns tre riksintressen, d v s områden med en kulturmiljö som är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Det är Fågelviks herrgårdsmiljö med medeltida anor, Björkskärs fiskeläge i ytterskärgården med bebyggelse från 1700- och 1800-talet, samt Gryts skärgård med fiskelägen, oskiftade byar, tullstation, hamnar, skärgårdsbyar, rösen och andra spår av bosättning från bronsåldern till modern tid.

Viktiga riksintressen