Harstena museum

På Harstena museum finns Byskolan och Trankokeriet.

Byskolan

Byskolan byggdes 1921. Tidigare hade skola bedrivits i Carl Svenssons hus. Nu fick man en egen skola, där fröken med familj kunde bo i samma hus. Barn från Gräsmarö och andra bebodda öar kom med båt till skolan. Den sista lärarinnan var Ingrid Andersson som bodde i huset med sin familj. Maken var fiskare som alla andra män på Harstena. Skolan upphörde som skola 1964.

Trankokeri

Harstenas sälbådar var den största samlingsplatsen för gråsälar på ostkusten. I början av 1800-talet fångades 480 sälar ett år med nät. Att klubba säl, som Harstena är mest känt för, började man inte med förrän under 1900-talet. Sälar fångades även med harpun vid lugnt väder. Sälspäcket saltades i tunnor för att sedan smältas till tran i kokeriets stora järngrytor. Tranet såldes till Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik.