Byggnadsminnen och Q-märkt bebyggelse

Länsstyrelsen kan förklara särskilt märkvärdiga byggnader som byggnadsminnen. Kravet är att de är mycket välbevarade eller haft särskild betydelse i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Byggnadsminnen har statliga skyddsföreskrifter och regleras i Kulturmiljölagen. I Valdemarsviks kommun finns tre byggnadsminnen; Breviksnäs herrgård, Fågelviks herrgård och Kättilö tullhus.

Kommunen kan Q-märka kulturhistoriskt värdefulla byggnader, tomter och allmänna platser. Detta ger en varierande grad av skydd och regleras i Plan- och bygglagen. I Valdemarsviks kommun finns idag ca 160 Q-märkta hus.

Byggnadsminnen

NamnUrsprunglig funktionByggårPlats
Villa Albacken (Valdemarsvik 4:60)Bostadshus (1 byggnad)1912Valdemarsvik
Breviksnäs herrgård (Breviksnäs 3:8)Herrgård, säteri (5 byggnader)1700-talets börjanGryt
Fågelviks herrgård (Fågelvik 1:1 och 1:2)Herrgård (8 byggnader)1770-taletTryserum
Gräslundska släktgården (Gräsmarö 1:2)Småbruk, skärgårdsby (10 byggnader)1700-talet till 1920-taletGräsmarö
Kättilö tullhus (Barösund 1:1)Tullhus och tullstation (2 byggnader)1788Kättilö
Trankokeriet i Harstena (Harstena S:4, hus 3)Trankokeri1911Harstena