Fornlämningar

I Valdemarsviks kommun finns drygt 1 800 fornlämningar från stenålder till senare tid. De skyddas av Fornminneslagen och finns sökbara i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Några är försedda med informationsskyltar och lättillgängliga för besökare.