Tack för ditt förslag!

Ditt förslag är nu inne för granskning. När vår administratör granskat inlägget kommer det antingen upp för röstning, eller om det anses som olämpligt så kasseras det. Handläggningen tar normalt 1-2 dagar.