Arkiverade förslag (från 2019 och framåt)

Varje förslag är öppet för röstning under 90 dagar. Därefter kan du inte längre rösta på förslaget. Alla förslag (upplagda från och med maj 2019) sparas därefter i en översikt på denna sida.