Arkiverade förslag (2014-2018)

Här hittar du tidigare Valdemarsviksförslag som publicerades på vår tidigare hemsida under åren 2014-2018.

Arkiverade förslag 2018

Sätta ut colaatomater

 • Förslaget insänt av: Oscar Jönsson, epost: ojonsson736@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-11-27 — 2018-02-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Vårt förslag är att bygga ut ishallen med läktare på båda sidorna. Då skulle fler åskådare kunna gå på matcherna och intäkterna skulle öka.

 • Förslaget insänt av: Rasmus Månson, epost: razze2@live.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-11-23 – 2018-02-23
 • Förslaget gillades av 428 personer.

Arkiverade förslag 2017

Är att anlägga en beachvolleybollplan för ungdomarna och kanske en basketplan för man mot man spel i Gusum Centrum

 • Förslaget insänt av: Stefan Hammarlund, epost: hammarlund.stefan@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-10-10 – 2017-01-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Byt ut den gamla anslagstavlan vid affären i Ringarum som nästan är totalt slut och saknar regnskydd, tillsätt en ansvarig som rensar tavlan på inaktuella händelser, TACK !

 • Förslaget insänt av: Roger Bothin, epost: Roger.Bothin@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-11-01 – 2017-02-01
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Vi önskar längre öppettider i Garveriet på fredagar och lördagar, (tidigast 24:00). För vi vill ha någonstans att hänga om kvällarna.

 • Förslaget insänt av: Alma Emanuelsson, epost: Emanuelsson.Alma@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-11-23 – 2017-02-23
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Att bygga en innebandyplan på Grännäs

 • Förslaget insänt av: Oscar Jönnson, E-post: dante0209@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-11-23 – 2017-02-23
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 7 personer

Sätt upp några livbojar utmed åkanten i Gusum.

 • Förslaget insänt av: Maud Carlsson, epost: maudcarlsson5504@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-12-12 – 2017-03-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Resande norr ifrån möts av en jättebild med en kvinna sittandes på en liten brygga vid en sjö. Med texten Bryggkaffe.????? Som att sälja en bil med texten ” Den tar dig från A till B. Med kvinnan på bryggan. Fråga vilken seriös reklamare som helst. Jag tror eller hoppas att det inte är en reklamfirma som kommit på Kvinnan på bryggan.

Visa en bild tagen utifrån viken så man ser hela hamnen från träbåtsbryggan till gästbryggorna med alla båtar. Turisterna vill SE VAD DE FÅR när de svänger av E22.

 • Förslaget insänt av: Mats Grenstadius, epost: grenstadius@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-12-21 – 2017-03-21
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 5 personer

Jag önskar att unga skulle få mer möjlighet att upptäcka vad man kan göra på landsbygden så att vi även I framtiden kan ha en levande landsbygd där det går att leva och försörja sig. Att så smått bygga upp en folkhögskola I anslutning till Ekbacken I Tryserum är ett förslag. Det finns mycket att lära om natur och intressanta projekt har redan funnits bland kunniga på bygden.

Jag har själv en anlagd trädgård med täckodling, woodland och en blomsteräng för bin, humlor och fjärilar. Allt är tänkt som ekologiskt, fritt från gifter och att med tiden bli självförsörjande på grönsaker. Jag vill också få med andra som liksom jag är utbildade inom konst och som gillar att skapa. Vi skulle kunna ha sommarkurser också kring saker jag nämnt.

 • Förslaget insänt av: Kristina Andersson, epost: kicki_a57@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-01-02 – 2017-04-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 0 personer

Jag tycker att man skulle smycka den långa skorstenen på centrumhuset med någon typ av belysning. Skulle bli ganska maffigt med en LED belysning utformad som en gran eller liknande. Skulle göra att centrum blir vackert även under den mörka perioden av året.

 • Förslaget insänt av: Jesper Filipsson, epost: jesperfilipsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-01-09 – 2017-04-09
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Jag tycker vi ska utnyttja det faktum att terrängen runt centralorten är ovanligt kuperad. På några av de berg som omger centralorten, kanske Majeldsberget och Lejonberget, bygger vi vårdkasar som förses med konstgjord eld. Från dessa berg, och i förlängningen kanske några till, kommer ”elden” att synas från centralorten och från alla båtar som kommer i fjorden.

”Elden” ska vara färgade, flämtande lampor som ”vandrar uppåt” som brinnande eld. Detta torde inte vara svårt att uppnå med dagens teknik. Skymningsreläer kan automatiskt tända i skymningen och släcka i gryningen. Med moderna led-lampor blir el-förbrukningen minimal. Vårdkasarna för övrigt ska bara vara sådana ris och trähögar som vårdkasen ute på Limpan i Valdemarsfjorden.
Visst vore det trevligt om Valdemarsvik blev känt som ”Vårdkasarnas Stad”.

 • Förslaget insänt av: Bertil Guve, E-post: b.guve@live.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-01-27 – 2017-04-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 28 personer

Vi är många i Valdemarsvik med hund som önskar att det skulle finnas en inhägnad hundrastgård. Förslagsvis vid grönområdet vid Loviseberg eller invid gångvägen nedanför vårdcentralen, där många rastar sina hundar.

 • Förslaget insänt av: Sara Hammarhagen, epost: Sarahammarhagen@hotmail.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-01-18 – 2017-04-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 110 personer

Med anledning av att det saknas parkeringsplatser vid Fyrudden och då i synnerhet på
sommarhalvåret, så föreslår vi i Gryts Sockenförening att p-plats anordnas utmed väg 212.
Platsen som vi anser lämplig är området till höger om uppfarten till Fyrbacken. Där är ett
grönområde som nu inte sköts och där det finns plats för minst ett tiotal parkeringsplatser,
med närhet till Fyrudden och Fyruddens hamn. Området är lättplanerat och behöver bara
ha grusyta, enligt vårt förslag.

 • Förslaget insänt av: Fredrik Gräslund, Ordförande Gryts Sockenförening
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-02-21 – 2017-05-21
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 15 personer

Returpack har i många år haft så kallade pantrör. Det är rör som man monterar antingen på en befintlig papperskorg eller på en stolpe intill. Här kan alla lämna sin pantflaska eller burk istället för att lägga den i papperskorgen. Det blir en vinst både för miljön och för den som hämtar flaskan eller burken och pantar den i en butik.

Kostnaden för rören är mycket liten om man ser till det positiva för miljön. Returpack/Pantamera sponsrar med några rör och sedan subventionerar de priset i sin webbshop till cirka 350 kr per rör till nya kommuner enligt information jag har fått av deras produktchef.

Jag tänker att det inte borde bli en alltför stor arbetsuppgift för kommunen att sätta dessa på plats. Vid själva monteringen krävs så klart arbetstimmar och även ett ansvar att se till att de är hela,samt att de byts ut när rörens livslängd är slut.

Rören bör sitta på platser där det rör sig många människor. Man skulle kunna sätta upp rören på följande platser (och det finns säkert några till som passar bra):
· En utmed Storgatan vid affärerna
· En vid den lilla parken vid Systembolaget
· Hamnområdet i Valdemarsvik
· Utanför Vammarskolan
· En utanför mataffären i Ringarum
· En utanför mataffären i Gusum
· Fyrudden

Läs mer om pantrören här:
http://pantamera.nu/vara-tjanster/kommuner/pantror/

 • Förslaget insänt av: Pernilla Juhlin, epost: Pernilla_juhlin@yahoo.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-03-13 – 2017-06-13
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 18 personer

Vore det inte trevlig att anlägga en liten vit badstrand i centrala Valdemarsvik? Man kan anlägga den i vassen vid bangolfbanan och ut mot udden och Odalkajen, där kan t.ex. båtturister, barnfamiljer och Viksbor tillbringa soliga dagar & titta på det vackra Valdemarsvik och ta en fika med havet som granne. En liten del av vassen behålls som en Ö för sjöfågellivet.

 • Förslaget insänt av: Jesper Filipsson, epost: jesperfilipsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-03-29 – 2017-06-29
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Valdemarviksförslaget på kommunens hemsida är ett bra initiativ där kommunens invånare har möjlighet att få lämna förslag på förbättringar inom kommunen. Att andra får rösta på förslagen ger dessutom en indikation på hur intressant förslaget är. Tyvärr behöver politiker eller tjänstemän inte ta ställning till eller ens bry sig om kommuninvånarnas inlämnade förslag.

Mitt förslag är att kommunen arbetar fram nya rutiner angående valdemarsviksförslaget så att man tar ställning till varje inlämnat förslag samt återkopplar till förslagslämnaren.

 • Förslaget insänt av: Jennie Sjöström, E-post: jennie.s@hotmail.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-03-20 – 2017-06-20
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 63 personer

Anlägga en finare grillplats vid befintlig vid Grännässtugorna. En ”altan” lik den utsiktsplats vid Majeldsberget. En grillplats i mitten, sittplatser runt om. Denna plats används flitigt. Vi har så otroligt vackra platser så vi bör visa upp dem med ett proffsigt intryck.

 • Förslaget insänt av: Malin Moen, E-post: malin.moen12@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-03-27 – 2017-06-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 10 personer

Ta bort de små röda stugorna vid hamnen som användes vid loppisförsäljning och snygga upp entrén till Hälsobrukets lokaler.

 • Förslaget insänt av: Ing-Britt Brolin, E-post: ib.brolin@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-04-06 – 2017-07-06
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Tycker att övriga världen borde få ta del av vår vackra vy över Valdemarsviken. Därför borde det placeras en webbkamera på den nya utkiksplatsen på flaggberget. Skulle vara intressant att följa utvecklingen under året vad gäller årstider och besökare i hamnen.

 • Förslaget insänt av: Jesper Filipsson, E-post: jesperfilipsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-04-10 – 2017-07-22
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Angående fotot vid infarten till Viken. Se detta inlägg med distans och med humor.
Jag har noterat att V- kommun BÖRJAR tycka om sin egen kommun. Från att ha bilder som visar något helt ovidkommande.

Inom psykiatrin så behandlar man många som har traumatisk uppväxt. Med att måla sitt barndomshem. Den första teckningen blir en liten liten dutt. Tills man kan se i detalj hur det såg ut. Faluröda huset, blommor, staket. Det finns privat personer som har fotat V. Dom har fångat det som är så unikt med V. Så varför inte anordna en tävling.

 • Förslaget insänt av: Mats Grenstadius, epost: grenstadius@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-04-18 – 2017-07-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 0 personer

Vuxna/barn som ska till och från skola/jobb som går på bilvägen Vatkorset <-> Sörby, Denna körväg är backig, men framför allt kurviga och smal och på vissa ställen är det svår sikt och i och med detta utgör det en fara för människor, både gående som körande.

Även att vett och etikett i trafiken bör finnas så är vägen smal och inte utformad som gång och cykelbana idag. På vissa ställen måste man hålla åt sig så man nästan är i diket och i berget när man möter ett fordon på motsatt sida. Då blir det ännu trängre om man har en gående eller cyklist i samma kurva. Som det är idag är det enbart en tidsfråga innan det kommer ske en olycka.
Jag önskar att få en gångväg eller en bredare väg för en säkrare trafik både för cyklister, motionärer, vuxna, barn och bilister.

 • Förslaget insänt av: Jeanette johansson, E-post: Smedgatan1@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-06-12 – 2017-09-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 15 personer

Möjlighet att erhålla El-scoter förskriven som hjälpmedel, många med funktionsnedsättning kan inte förflytta sig utomhus och är hänvisade till färdtjänst – även om man bara ska några 100-tal meter utanför bostaden.

I Östergötland kan de med rörelsefunktionsnedsättning inte få en el-scoter förskriven. Det innebär att det är omöjligt att vistas utomhus. Min el-scoter har skrotats av Hjälpmedelscentrum och jag hänvisas till färdtjänst, även när jag ska 200 meter bort från bostaden. Sen ett par månader tillbaka kan jag inte komma ut, få frisk luft, ta mig till mina anhöriga eller ta en promenad.

Sen 2015 är det kommunerna i Östergötland som är ansvariga för förskrivna hjälpmedel, står för kostnaderna både för hjälpmedel och färdtjänst. I övriga landet förskrivs el-scoter som hjälpmedel för dem med förflyttningsproblem, bl a för att möjliggöra vistelse ute och att i så stor utsträckning som möjligt ge var och en chans att utföra vardagssysslor på egen hand. Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjorde 2016, är det endast i Östergötland som el-scoter inte förskrivs.

Jag föreslår:
att kommunen ser över vilka hjälpmedel som förskrivs och i vilken utsträckning dessa ger ett självständigt liv och möjlighet till utevistelse.
att kommunen ser över vilka hjälpmedel som ger större självständighet och färre färdtjänstresor.
kommunen är en del av projektet ”sätt östgötarna i rörelse”. Brist på rätt hjälpmedel får motsatt effekt, kan man inte komma ut – kan man inte få frisk luft och inte ta sig till en aktivitet.
LÅT BEHOVEN STYRA VILKA HJÄLPMEDEL SOM SKA FÖRSKRIVAS – inte en beslutad sortiment lista – se till behovet!

 • Förslaget insänt av: Bernt Stenberg, E-post: stenberg.b@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-06-12 – 2017-09-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 61 personer

Jag föreslår att åtgärder bör göras vid den skarpa kurvan nedanför folketspark kullen, eftersom den idag skymmer sikten och gör att det är problem att möta tyngre fordon vid berget. Vägen används flitigt utav gångtrafikanter och cyklister som bilister kan ha svårt att hinna upptäcka i kurvan.
Vägen trafikeras även flitigt utav föräldrar som hämtar och lämnar barn på sörbyskolan.
Mitt förslag till åtgärder är följande:
Siktspränga berget.
Räta ut vägen
Buska ur vid vägens kantzoner.
Detta skulle skapa en mycket säkrare kurva.

 • Förslaget insänt av: Jimmy skoglund, epost: Skoglundconsult@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-06-19 – 2017-09-19
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Ridning är en härlig sport och ett fantastiskt sätt att komma ut i naturen. Även om vi bor i en landsortskommun så kan det ibland vara svårt med bra ridvägar. Under flera decennier har banvallen söderut från Ringarum använts som ridväg. Tyvärr har växtligheten bitvis tagit över alltmer.

Mitt förslag är att banvallen mellan Ringarum och Gusum röjs och görs iordning till ridväg. Detta skulle gynna ryttare både från Ringarum och Gusum samt även andra som vill promenera samma sträcka.

 • Förslaget insänt av: Jennie Sjöström, E-post: Jennie.s@hotmail.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-07-10 – 2017-10-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 221 personer

Jag föreslår att kommunen bygger en lång brygga med tillhörande små röda hus/sjöbodar längst kajen där Sahlins huset finns idag. Tänker små sjöbodar där man kan få driva verksamhet som försäljning av mat, bageri, hem&present, kläder, glass mm. De som behöver får tillgång till uteservering utanför sin ”butik”. Det finns många lokala affärer som bla rökerier som skulle kunna ja sin försäljning där.

Det ska även finnas möjlighet att bara kunna driva din verksamhet under sommarhalvåret då turisterna finns i Valdemarsvik. Tänker att det blir lite liknande Smögenbryggan som finns i Smögen. Finns det lokala talanger som vill bedriva musikunderhållning så ska det också finnas möjlighet på uteserveringen. Det måste vara tilltalande för alla de sommargäster som finns i kommunen under sommartid att vilja besöka Valdemarsvik. Det måste finnas något som lockar till att åka dit både dagtid och kvällstid.

När man kommer med båt behöver man även ha en stor bra butik att handla i. Bygg ut Ica affären och ta bort posten. Posten behöver den placeringen utan kan ligga någon annanstans. Tänker även att man kan utnyttja de redan befintliga lokalerna som finns i samma hus som Ica ligger i idag genom att använda hela det huset. Som det är idag handla vi sommargäster med oss varor från Willys i Söderköping på vägen till Valdemarsvik då vi saknar en riktigt stor affär med bra utbud och storpack. Behövs det som det är idag 3 små affärer? Är det inte bättre med en stor som ligger centralt?

 • Förslaget insänt av: Anna Söderholm, epost: anna.soderholm@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-08-07 – 2017-11-07
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 32 personer

Förbjud genomfart för biltrafik på kajen i Fyrudden under sommarhalvåret. Låt istället kajen få vara levande för människor utan att behöva akta sig för bilar. Såväl norra som södra delen av kajen kan fortsättningsvis nås med bil för tankning, parkering, av- och ilastning etc men förbjud genomfart.

 • Förslaget insänt av: Anders Klippinger, E-post: anders@klippinger.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-08-07 – 2017-11-07
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 29 personer

Nu kom den stora möjligheten,att få till det med ICA i Centrum, eftersom postens lokaler blir lediga efter den 27/10 ,så är mitt förslag, att flytta systembolaget till postens gamla lokaler och sedan låta ICA ta över deras lokaler, det finns lastkajer på alla ställen!!!! Det är ”bara” att bygga ihop dom !!!

 • Förslaget insänt av: Karl-Henric Emanuelsson , epost: gunilla.karl-henric@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-08-31 – 2017-11-30
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Jag tycker att Valdemarsviks Kommun på något sätt ska ska återknyta att Valter Lundberg kommer från Valdemarsvik när Walter Lundbergs memorial körs på Solvalla i september. Walter Lundberg memorial har körts sedan 1931 och det är dags att visa övriga trav Sverige att Walter Lundberg kom från Valdemarsvik på plats.

 • Förslaget insänt av: Magnus Loftén, E-post: magnus.loften@edu.valdemarsvik.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-09-12 – 2017-12-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

MILJÖSKÄL
Naturvårdsverket skriver i rapporten Hållbara konsumtionsmönster att summan av Sveriges växthusgasutsläpp, inrikes plus utrikes, ökat med 17 procent de senaste 20 åren. Den kraftiga utsläppsökningen beror på ökad konsumtion. I dag är växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion omkring 1,8 ton per år. Att kött, mejeriprodukter och fisk helt ersätts med vegetabilisk föda är en nödvändig förutsättning för att kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen från maten till globalt hållbara 0,3 ton per person år 2050.

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

HÄLSOSKÄL
Livsmedelsverkets nya kostråd betonar hälsovinsterna med en växtbaserad kost. Kostråden inleds med meningen ”Nyckeln till bra matvanor är mer mat från växtriket, lagom mycket och varierat.”
Världshälsoorganisationen WHO:s nya rapport visar ett starkt samband mellan rött kött, charkprodukter och cancer. Efter att ha granskat över 800 rapporter har WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att processat kött klassas som säkert cancerframkallande, medan rött kött klassas som cancerframkallande med ungefär samma sannolikhet som akrylamid, UV-strålning och eldrök, vilket innebär mycket hög sannolikhet.
Konsumtion av processat kött som korv och skinka ökar markant risken för tjock- och ändtarmscancer. Risken ökar även för cancer i bukspottskörteln och i prostatan. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre är cancerrisken. WHO uppmanar därför kraftfullt till en minskad köttkonsumtion för folkhälsans skull. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror som exempelvis korv.

RESONEMANG
Ett sätt att på kommunal nivå minska köttätandet är att göra det till ett val, så att det inte sker slentrianmässigt. När kommunen anordnar någon verksamhet där mat ingår, så är det alltid maträtter innehållande animalier som är norm och grundalternativet. Det som är sämst ur miljö- och hälsosynpunkt sanktioneras således av kommunen. De deltagare som väljer bort kött från sin kost är därför i nuläget tvungna att aktivt höra av sig i förväg. Jag föreslår istället att de som vill äta kött får själva önska specialkost.

Alla som vill äta kött i den kommunala verksamheten kommer även i fortsättningen att kunna välja kött. Men förhoppningen är att kommunalt anställda samt ledamöter i fullmäktige och nämnder reflekterar mer över sina matvanor, och för miljöns skull avstår från kött vid fler tillfällen än i dagsläget. Med ett bifall av förslaget tydliggörs att köttkonsumtion är ett val, för var och en att aktivt ta ställning i.

Yrkande:
Att kommunen inför en vegetarisk mat som standard för verksamhet där mat serveras till kommunalt anställda samt ledamöter av kommunens nämnder och kommunfullmäktige, och att kött därmed enbart serveras till dem som aktivt valt det.

KÄLLOR
Naturvårdsverket s rapport Hållbara konsumtionsmönster
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6653-6.pdf?pid=14404
Mat-klimat-listan, Sveriges lantbruksuniversitet http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf
Livsmedelsverkets kostråd
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/vuxna/kostraed_webb.pdf?id=7675
Världshälsoorganisationen om kött och cancer http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
Världscancerfondens rekommendationer
http://wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations

 • Förslaget insänt av: Hanna Cuno, epost: nysvenska@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-10-02 – 2018-01-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 84 personer

MILJÖSKÄL
Naturvårdsverket skriver i rapporten Hållbara konsumtionsmönster att summan av Sveriges växthusgasutsläpp, inrikes plus utrikes, ökat med 17 procent de senaste 20 åren. Den kraftiga utsläppsökningen beror på ökad konsumtion. I dag är växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion omkring 1,8 ton per år. Att kött, mejeriprodukter och fisk helt ersätts med vegetabilisk föda är en nödvändig förutsättning för att kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen från maten till globalt hållbara 0,3 ton per person år 2050.

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo växthusgaser per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

HÄLSOSKÄL
Livsmedelsverkets nya kostråd betonar hälsovinsterna med en växtbaserad kost. Kostråden inleds med meningen ”Nyckeln till bra matvanor är mer mat från växtriket, lagom mycket och varierat.”
Världshälsoorganisationen WHO:s nya rapport visar ett starkt samband mellan rött kött, charkprodukter och cancer. Efter att ha granskat över 800 rapporter har WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att processat kött klassas som säkert cancerframkallande, medan rött kött klassas som cancerframkallande med ungefär samma sannolikhet som akrylamid, UV-strålning och eldrök, vilket innebär mycket hög sannolikhet.
Konsumtion av processat kött som korv och skinka ökar markant risken för tjock- och ändtarmscancer. Risken ökar även för cancer i bukspottskörteln och i prostatan. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre är cancerrisken. WHO uppmanar därför kraftfullt till en minskad köttkonsumtion för folkhälsans skull. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror som exempelvis korv.

RESONEMANG
Allt fler organisationer, företag, sjukhus och skolor har vegetarisk mat som standard. Ibland går det att välja kött som specialkost, ibland finns bara vegetarisk mat. Organisationerna har vänt köttnormen till en vegonorm. I de flesta fall har vegonorm införts av miljöskäl eller hälsoskäl, men det finns också många andra skäl att gå över till vego som standard.

Kommuner som ser över sina matkostnader inser snabbt att kött och andra animaliska produkter utgör en oproportionerligt stor del av matbudgeten. Skolor som bytt till helt vegetarisk kost har kunnat anställa kockar, köpa mer ekologiskt och bättre råvaror och kunnat höja standarden på maten rejält. Det innebär både miljövänligare och hälsosammare skolmat, till samma eller lägre pris.

I samhället finns det många kosthållningar att ta hänsyn till för den som lagar mat till andra. Det här kan bli en utmaning, inte minst i skolor eller på andra offentliga platser där människor med olika bakgrund, religion, vanor, allergier och etiska ställningstaganden möts. Frågan är vad alla kan äta, vad är den gemensamma nämnaren?

Det bästa svaret på frågan är: mat från växtriket. Det finns väl ingen livsstil som avråder från ugnsrostade rotfrukter? Och en krispig sallad eller en mustig böngryta är definitivt inte farlig för hjärtat. Mat från växtriket gör också att den växande skaran människor som tagit ställning mot uppfödning och dödande av djur kan känna sig inkluderade. Med ett bifall av förslaget tydliggörs att köttkonsumtion är ett val, för var och en att aktivt ta ställning i.

Yrkande: Att kommunen inför en vegetarisk mat som standard i skolor och förskolor

KÄLLOR
Naturvårdsverket s rapport Hållbara konsumtionsmönster
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6653-6.pdf?pid=14404
Mat-klimat-listan, Sveriges lantbruksuniversitet http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf
Livsmedelsverkets kostråd
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/vuxna/kostraed_webb.pdf?id=7675
Världshälsoorganisationen om kött och cancer http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
Världscancerfondens rekommendationer
http://wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations

 • Förslaget insänt av: Hanna Cuno, E-post: nysvenska@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2017-09-25 – 2017-12-25
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 108 personer

Arkiverade förslag 2016

Snygga upp vid infarten. Rensa bort grushögar, sly, och skrotbilar,med mera.
Ta kontakt med någon snabbmatskedja som vill etablera sig vid infarten. Finns inget mellan Osakarshamn och Norrköping. Skapar arbetstillfällen.

Istället för en bild på Häradskär. Visa hur livlig Valdemarsvik är med alla båtar och husbilar.Se Kök och vitvarubutikens lastbil.(Electrolux Home Butiken).

 • Förslaget insänt av: Mats Grenstadius, epost: grenstadius@mail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-03-02 – 2016-06-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 127 personer

Vore det inte idé att fixa till tomter i Ringarum nu så att det står färdigt och delvis färdigbyggda villor eller hyreshus i Ringarum när förbifarten är färdig runt Söderköping. Avverkningen som skedde nu i somras kring masten hade väl varit en lämplig areal att stycka av tomter på, främst ner mot takmossevägen.

 • Förslaget insänt av Anders Sjölander, e-post: anderssjolander@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-11-10 – – 2016-02-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 81 personer

I Ringarum bor det många hundar och hundägare. Det vore mycket trevligt och praktiskt om det fanns en hundrastgård där hundarna kunde få springa lösa för lek och motion samt umgås med varandra. Eftersom det finns en del outnyttjad mark centralt i Ringarum är mitt förslag att kommunens första rastgård för hundar byggs på någon av dessa ytor.

 • Förslaget insänt av: Jennie Sjöström epost: jennie.s@hotmail.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-07-01 – 2016-10-01
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 81 personer

Bygg en gång och cykelväg från Gamla landsvägen till E22. Det är många som går och cyklar där. Det finns ingen vägren och väldigt mörkt samtidigt som hastigheten är 70 km/tim.

 • Förslaget insänt av Öjvind Boquist, e-post: oboquist@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-11-06 – – 2016-02-06
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 70 personer

Lekplatsen på Storängen i Valdemarsvik var en av de få som blev kvar, och som det skulle satsas på, efter beslutet om att ta bort lekplatser i kommunen. Nu är det dags att lyfta lekplatsen! Flera redskap skulle behöva rustas upp eller bytas ut, rutschkanan saknas av många barn, inga bänkar är kvar, staketet är trasigt och ogräset frodas.

Förutom att fräscha upp redskapen eller köpa in nya så skulle det behövas belysning på lekplatsen, både för att den ska kunna nyttjas mer under den mörka årstiden men även för att minska skadegörelse. Det finns idag en befintlig lyktstolpe i ena hörnet som har en lampa ut mot gatan. Kanske skulle det gå att byta ut armaturen mot en som har lampor åt två håll, en åt gatan och en in mot lekplatsen?

Området föryngras just nu och det blir fler och fler barnfamiljer samt att förskolan ofta förr gick hit med sina barn. I och med att platsen förfaller blir tyvärr besöken färre men det finns ett stort behov för lek i området och platsen är perfekt! Nu ser vi fram mot många nya, roliga lekstunder på en fräsch lekplats!

 • Förslaget insänt av Pernilla Juhlin, E-post: pernilla_juhlin@yahoo.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-10-12 – – 2016-01-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 51 personer

Jag tycker det är dags att marknadsföra Valdemarsvik som en spännande och njutningsfull kommun att leva i. Det är dags för stockholmarna få veta att Valdemarsvik är minst lika intressant bostadsort som exempelvis Båstad och Torekov. De två sistnämnda orterna är välkända för stockholmarna, men få känner till Valdemarsvik, trots att de har en tredjedel så lång färdväg till vår ort.

Det är dags att vi samlar ihop våra fullmäktigeledamöter i en buss och skjutsar dem till centralstationen i Stockholm utrustade med en informationsbroschyr om vår härliga boendemiljö. Ledamöterna ägnar en dag på stationen och informera pendelresenärerna om fördelen med att slippa trängseln på centralstationen.

Man kan exempelvis sätta stockholmarna på ett svårt prov genom att i broschyren efterlikna radions lördagsprogram på morgnarna ”Ring så spelar vi”. Där har man frågesport. Frågesporten i broschyren kan vara: Ledtråd: Föredrog annan planets vackra bukt. Fråga: Vilken ort ligger vid Östersjöns enda fjord. Jag lovar, det tar minst hela pendelresan för stockholmaren att lista ut svaret, som är: Valdemarsvik.

 • Förslaget insänt av: Stig Albertsson, E-post: stig.albert@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-01-28 – – 2016-04-28
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Att kommunen bereder marken och sår en blomsteräng på marken utmed ”Trysbergsbacken” i Gusum.

 • Förslaget insänt av Maud Carlsson, E-post: maudcarlsson@spray.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-10-12 – – 2016-01-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 44 personer

En cykelbana ut till Syntorpsrondellen. Jättemycket folk som går där och nu när det är mörkt så är det jättesvårt att se dom.

 • Förslaget insänt av Lisbeth Petersson, E-post: 012320687@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-10-13 – – 2016-01-13
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 31 personer

Har förslag på att i något av de gamla magasinen/Sahlinshuset skulle kulturen få nya lokaler. Man skulle kunna ha utställningar av olika slag men även en fast avdelning där man inrättade med gamla saker/bilder osv från forna Valdemarsvik, läderfabriken/skärgårdsbor och yrkesfisket och jordbruk.

På en egen våning eller helt hus skulle passa för ett s.k. teknikmagasin som Tom Titt i Södertälje eller gamla stan i Linköping. Man skulle kunna låta ungdomar sommarjobba med att ta hand om verksamheten/besök på somrarna och resten av året kanske ngn AME-plats eller liknande.
Med detta skulle det bli några fler arbetstillfällen och framförallt till ungdomar på somrarna och tror faktiskt det skulle kunna bli ett omtalat ställe som folk skulle tänka sig att besöka om och om igen, även för våra förskolor och skolor skulle detta passa och ge värdefull tid av experiment och annat skoj, förena nytta med nöje.

Detta kanske bara är en dröm men skulle kunna vara helt igenomförbart, finns säkert pengar att söka i ngn fond eller EU.

 • Förslaget insänt av Rosmarie Gustafsson, E-post: rosmarieg71@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-10-13 – – 2016-01-13
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

När nu vattennivån i Gusumsån är så låg är det önskvärt ,att där ån sträcker sig genom centrum blir upprensad. Det skulle bli ett lyft för hela centrum

 • Förslaget insänt av Maud Carlsson, e-post: maudcarlsson@spray.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-11-03 – – 2016-02-03
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 13 personer

Varför inte ordna gemensamma aktiviteter för de äldre boende på särskilt boende och förskolebarnen? Både Ringgården och Åldersro ligger i nära anslutning till förskolor vilket är en fördel för ett enkelt samarbete.

Barnen kan komma dit och ha sina sångstunder, de kan tillsammans med de gamla spela,baka, grilla, ha lättare gymnastikövningar eller varför inte äta tillsammans någon gång i veckan? Samt att de äldre kan komma över till förskolan och hälsa på.

Barnen får på ett konkret sätt utveckla sin empati och omtanke samt få en ökad förståelse för människors olika behov och skillnader. För de äldre vet jag att det är mycket uppskattat när barn hälsar på, bättre medicin finns inte!

 • Förslaget insänt av: Karolina Loftén
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-01-20 – – 2016-04-20
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Jag tycker att kommunen kan kontakta representanter för flyktingar från olika länder. Lyssna om de är intresserade av tillverka deras egna länders ”husmanskoster” och bjuda in oss andra Valdemasviksbor på deras specialrätter. Självklart ska kommunen står för såväl lokaler som matkostnader.

Jag vet av erfarenhet – för sådär 30 år sedan – att ett liknande arrangemang kan bli succé. Då förvandlades ”vi och dom” till oss Valdemarsviksbor. Det är inte klokt vad många spännande måltider man kan få uppleva. Självklart ska matkostnaderna betalas av besökarna.

 • Förslaget insänt av Stig Albertsson, E-post: stig.albert@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-12-14 – – 2016-03-14
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 8 personer

En klocka placerad i Gusums centrum, i anslutning till ”nya” grönområdet. Gärna så den syns från busshållplatsen. Gärna digital och med temperaturangivelse. Typ den som finns vid Stinsen i Söderköping.

 • Förslaget insänt av:Lisbeth Hagdahl, epost: lisbethhagdahl1@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-06-22 – 2016-09-22
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 8 personer

Fräsch toalett i centrum. (De befintliga är i sämsta möjliga skick enligt mitt 8-a åriga barnbarns åsikt.)

 • Förslaget insänt av Ing-Britt Brolin, Epost ib.brolin@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-08-04 – 2016-10-04
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 5 personer

Mitt forslag: Jag tar återigen upp förslaget om en hundrastgård i Valdemarsvik. Inte bara vi bofasta utan också båtturister och campare skulle utnyttja en sådan. Varför inte någonstans vid Grännäs friluftsområde. Det ligger inom räckhåll för de flesta. Ett förslag som inte kostar många kronor!

 • Förslaget insänt av Ragnhild Eriksson, E-post: ragnhilde@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-01-27 – – 2016-04-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Jag tycker det är dags att marknadsföra Valdemarsvik som en spännande och njutningsfull kommun att leva i. Det är dags för stockholmarna få veta att Valdemarsvik är minst lika intressant bostadsort som exempelvis Båstad och Torekov. De två sistnämnda orterna är välkända för stockholmarna, men få känner till Valdemarsvik, trots att de har en tredjedel så lång färdväg till vår ort.

Det är dags att vi samlar ihop våra fullmäktigeledamöter i en buss och skjutsar dem till centralstationen i Stockholm utrustade med en informationsbroschyr om vår härliga boendemiljö. Ledamöterna ägnar en dag på stationen och informera pendelresenärerna om fördelen med att slippa trängseln på centralstationen.

Man kan exempelvis sätta stockholmarna på ett svårt prov genom att i broschyren efterlikna radions lördagsprogram på morgnarna ”Ring så spelar vi”. Där har man frågesport. Frågesporten i broschyren kan vara: Ledtråd: Föredrog annan planets vackra bukt. Fråga: Vilken ort ligger vid Östersjöns enda fjord. Jag lovar, det tar minst hela pendelresan för stockholmaren att lista ut svaret, som är: Valdemarsvik.

 • Förslaget insänt av: Stig Albertsson, E-post: stig.albert@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-01-28 – – 2016-04-28
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Vore det inte läge nu när det ändå grävs i centrum att göra om infarterna till centrumparkeringen vid Banken, ICA & Systembolaget. Tycker att det vore klokt att ta både infart & utfart vid Apoteket och göra gångväg på den lilla snutten av Tjärhovsgatan vid Melkes krog.

 • Förslaget insänt av Jesper Filipsson, Valdemarsvik
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-11-26 – – 2016-02-26
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

Jag tycker vår fina allé av björkar utanför Vammarskolan, Valdemarsvik ska återställas. Fyra(?) björkar har tagits ner och ett par till börjar se sjuka ut – det skulle vara trevligt att återställa/nyplantera björkar så den blir komplett igen.

 • Förslaget insänt av Pernilla Juhlin, E-post: pernilla_juhlin@yahoo.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-10-12 – – 2016-01-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

Jag och mina vänner vill ha ett crossbana i Gusum mellan Syntorp vägkors och Gusums hembygdsgård, för att vi har ingenstans att åka med de och inte alla har släp för att åka till Valdemarsviks crossbana.

 • Förslaget insänt av: Laurynas Abartis , epost: abartislaurynas@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-04-28 – 2016-07-28
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

Yxningens camping behöver mer badstegar både på insidan och utsidan bryggan .
Sen behövs det massor av sand till små barnen att bygga i . Bort med all skit från fåglarna på gräsmattan som drar massa bakterier och sjukdomar .

 • Förslaget insänt av: Josefin Nilsson, epost: josefin33nilsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-06-27 – 2016-09-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Jag anser att grännes borde fixa mer och bättre planer så flera lag kan spela samtidigt. Tycker också att det är väldigt ruttet och unket.

 • Förslaget insänt av Jesper Karlsson, E-post: Sugminkak@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-12-11 – – 2016-03-11
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Anlägga en fotbollsgolf-slinga på muddermassorna vid Grännäs fritidsområde.

 • Förslaget insänt av: Jörgen Nilsson, epost: jorgen@tryserumsbygg.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-03-10 – 2016-06-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Mitt förslag är att ni asfalterar färdigt vägen. Synd om den skall se ut som nu efter allt det fina arbetet ni lagt ner.

 • Förslaget insänt av: Hans H. Wålberg, E-post: walberg.hans@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-04-28 – 2016-07-28
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Tidigare har det funnits en Hundbajstunna i närheten av bänkarna vid Strandpromenaden. Unga ligister har flertalet gånger eldat upp dem eller kastat dem i sjön, varpå följden blev att ingen ny tunna sätts upp. Jag föreslår att man sätter en ny tunna vid vändplanen intill de röda husen på Båthusvägen. Då är de alltid någon som ser om åverkan sker. Som det är nu så struntar många i att ta upp efter sina hundar, eftersom det inte finns någonstans att kasta påsen. Sedan kan jag väl tycka att någon borde göra något åt dem som förstör så mycket. Alla vet ju vilka det är.

 • Förslaget insänt av: Ragnhild Eriksson, E-post: ragnhilde@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2016-02-22 – 2016-05-22
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 0 personer

Arkiverade Valdemarsviksförslag 2015

Östgötatrafiken har f.n. ingen av/påstigningsmöjlighet i anslutning till fjärrbusstrafikens terminal vid E22. Detta faktum försvårar kollektivresande till o. från Valdemarsvik.

Alla busschaufförer, jag pratat med, håller med om att detta är en brist, som lätt kan avhjälpas. Bussarna behöver inte köra ner till hållplatsen: I princip behövs endast en av/påstigningsskylt på var sida av vägen innan rondellen (från Valdemarsvikshållet sett).

 • Förslaget insänt av Lennart Bergfeldt, E-post: l.bergfeldt@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-12-10 – – 2015-03-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 56 personer

Har vid något tillfälle hört att det finns möjlighet att använda kompletteringstrafik inom Valdemarsviks kommun.För att göra detta känt för allmänheten MÅSTE det informeras! Telefonnummer och villkor skall naturligtvis skickas ut till samtliga boende/hushåll inom kommunen, precis som det görs med information om sophämtning som kommer i postlådan inför varje nytt år

 • Förslaget insänt av: MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-01-08 – – 2015-04-08
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 7 personer

När man kommer norrifrån på E22 så får man ingen vidare lust att svänga av mot Valdemarsvik då man möts av synen av denna stora grusplan med en gammal lastbil,deponi för gammal asfalt o.s.v…

Alla insatser där är till det bättre, en stor skylt med bilder från olika delar i kommunen, blommor etc. Detta är ju trots allt ansiktet utåt och själva entrén till Valdemarsvik och borde då ge ett bättre uttryck än detta.

 • Förslaget insänt av Conny Ljung, E-post: conny.ljung@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-06-08 – – 2015-09-08
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 21 personer

Höst vinter regn, blåst och snö. Ingen väntsal i Valdemarsvik. Nu är det väl ändå dags att förse Busscentralen med ett regn och vindskydd efter snart 3 år utan någonstans att uppehålla sig när man väntar på bussen.

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-09-21 – – 2015-12-21
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 19 personer

Förslaget handlar om gräsplätten utanför ICA Fyren. Här får man vara försiktig, eftersom man kan hitta glas där. Här skulle man med enkla medel sätta dit någon lekställning för barnen, eller något liknande. Gärna sjöinspirerat. Eftersom turisterna besöker affärerna är det till gagn för alla parter.

 • Förslaget insänt av Lina Schröck, e-post: lina.schrock@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-01-30 – – 2015-04-30
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 15 personer

Östgötatrafiken har f.n. ingen av/påstigningsmöjlighet i anslutning till fjärrbusstrafikens terminal vid E22. Detta faktum försvårar kollektivresande till o. från Valdemarsvik.

Alla busschaufförer, jag pratat med, håller med om att detta är en brist, som lätt kan avhjälpas. Bussarna behöver inte köra ner till hållplatsen: I princip behövs endast en av/påstigningsskylt på var sida av vägen innan rondellen (från Valdemarsvikshållet sett).

 • Förslaget insänt av Lennart Bergfeldt, E-post: l.bergfeldt@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-12-10 – – 2015-03-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 56 personer

Enligt uppgifter ska kommunen bättra väg 212 och då vore det lämpligt att även ordna en cykelväg från Valdemarsvik till Gryt. Trygghet, miljötänk och turism borde vara nyckelordet.

 • Förslaget insänt av Tuula Hjelm, E-post: tuulahjelm@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-05-18 – – 2015-08-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 24 personer

Saknade svenska flaggor på nationaldagsfirandet. Kommunen kan väl dela ut s.k. viftflaggor i papper till publiken. Kostar ja, men inte så mycket. Om kommunen inte kan ta kostnaden kan kanske något företag sponsra?

 • Förslaget insänt av Hedwig Stjernvall, E-post: hedwig.stjernvall@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-06-08 – – 2015-09-08
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

När man kommer norrifrån på E22 så får man ingen vidare lust att svänga av mot Valdemarsvik då man möts av synen av denna stora grusplan med en gammal lastbil,deponi för gammal asfalt o.s.v…

Alla insatser där är till det bättre, en stor skylt med bilder från olika delar i kommunen, blommor etc. Detta är ju trots allt ansiktet utåt och själva entrén till Valdemarsvik och borde då ge ett bättre uttryck än detta.

 • Förslaget insänt av Conny Ljung, E-post: conny.ljung@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-06-08 – – 2015-09-08
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 21 personer

Många väljer att motionera i vår fina natur, en populär motionsträcka är Vatkorset <-> Grännes och/eller fortsätta mot Gållösa upp Långrådnabacken och sen Sixbovägen över till Grännes igen.
Det är även många motionärer, vuxna/barn som ska till och från skola/jobb som går på bilvägen Vatkorset <-> Sörby, vet inte varför om det är närmare till stället man ska till än att gå på den fina gångvägen bakom sörbyskolan som finns.

Dessa körvägar är backiga, kurviga, smala och på vissa ställen är det svår sikt och i och med detta utgör det en fara för människor, både gående som körande. Även att vett och etikett i trafiken bör finnas så är vägen smal och inte den bästa kvalitén. På vissa ställen måste man hålla åt sig så man nästan är i diket när man möter ett fordon på motsatt sida. Då blir det ännu trängre om man har en gående eller cyklist i samma kurva.

Jag önskar att få en gångväg eller en bredare väg för en säkrare trafik både för cyklister, motionärer, vuxna, barn och bilister.

 • Förslaget insänt av Jeanette Olsson, E-post: nette.olsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-08-26 – – 2015-11-26
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 82 personer

I samband med det miljöprojekt som pågår med ån genom Gusum föreslår jag att vassruggen mellan Hammarbron och fd järnvägsbron gräves bort. Vidare att det pilträd som växer ut i ån ca 50 ovanför Glashyttan rensas bort. Det är väldigt lämpligt att utföra dessa åtgärder nu när ån ändå grumlas genom de arbeten som pågår och maskiner finns på plats. Båda dessa platser ligger på kommunens fastighet Gusum 13:1. Vidare bör hela sträckan av ån mellan Bruksdammen och Ursätters kraftstation rensas upp från nedfallna träd och annan bråte samt skogen glesas ut utmed stränderna.

En rensning av ån skulle medföra en minskad risk för översvämning i villor i området. Så föreslår jag att marken mellan ån och Ursättersvägen skulle iordningställas och gräset kunna klippas istället för att som nu användas som avstjälpningsplats för diverse trädgårdsavfall. Dessa åtgärder skulle medföra att ån och området runt den skulle bli mycket vackert och därmed ge ökad trivsel för alla.

 • Förslaget insänt av: Kent Å Lindqvist, e-post: kent@sondera.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-09-03 – – 2015-12-03
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 34 personer

Östgötaleden har sin sträckning genom Valdemarsviks kommun på ett flertal ställen. En detaljerad karta kan köpas på Turistbyrån. Leden besiktas 2 gånger årligen med hjälp av ideella föreningar som får en liten ersättning från kommunen. För en tid sedan besökte jag den rastplats med skärmskydd som finns vid Rånens strand i Tryserum. Här säger kartan att det skall finnas: skärmskydd, grill plats, toalett och soptunna. Jag vill påpeka att här saknas både toalett och soptunna! Detta innebär som alla förstår att nedskräpningen blir omfattande. Hur kan detta fortgå utan åtgärd? Platsen är en av de populäraste rastplatserna då man här kan ta sig ett bad.
Östgötaleden går ju över hela länet, hur kan Valdemarsviks kommun missköta en så populär rastplats?

Mitt förslag: Återställ rastplatsens standard så den stämmer med kartan.

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-09-21 – – 2015-12-21
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 9 personer

Höst vinter regn, blåst och snö. Ingen väntsal i Valdemarsvik. Nu är det väl ändå dags att förse Busscentralen med ett regn och vindskydd efter snart 3 år utan någonstans att uppehålla sig när man väntar på bussen.

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2015-09-21 – – 2015-12-21
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 19 personer

Arkiverade Valdemarsviksförslag 2014

Trenden med minskad befolkningsmängd i Valdemarsviks kommun måste vändas till ökad inflyttning. Det är många olika åtgärder som måste göras, små och stora, som alla bidrar till en vändning. Mitt förslag är att göra våra bostadsområden, främst villaområden, barnfamiljsvänliga, och genomföra en generell hastighetssänkning till 30 km/h.

Idag är det 50 km/h och tyvärr stämmer inte det alltid överens med beskaffenheten av områdena. Dels pratar vi om lekande barn och husdjur som rör sig oberäkneligt, dels är det inte full synlighet på alla gator/vägar. Ta exemplet med Majeldsvägen där det är en lång krökning av vägen som gör att man ser inte allt som händer framför fordonet så långt som man borde för säkerheten.

Dessutom kör många alldeles för fort så de skulle förmodligen inte hinna stanna vid en situation där ett barn springer ut från sin egen tomt. Man förlorar knappt någon tid körmässigt med en sänkning från 50 till 30 km/h så tidsaspekten måste vara underordnad säkerhetsaspekten.
Efter beslutat sänkning måste detta informeras tydligt till våra kommuninvånare och dessutom marknadsföras som att vi är en barnvänlig kommun.

 • Insänt av Thomas Ekh, e-post: fyrudd@yahoo.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 9 personer

Där skulle det upp en ställning liknande den på kolplan om vilka butiker/företag som finns i Valdemarsvik. Man kan utforma den som en portal med budskapet ”Vi gör det i Valdemarsvik”. Därunder får alla butiker/företag köpa en plats för en symbolisk summa. Lika för alla. Alla skyltar får samma format så ingen konkurrens uppstår.

 • Förslaget insänt av: Jesper Filipsson, e-post: jesperfilipsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Se till att öpnna Resecentrums väntsal med fungerande toalett

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Jag tycker att kommunen skall kontakta personalavdelningen på Rustas nuvarande huvudlager i Nässjö. Då de skall flytta sin verksamhet till Norrköping och många anställda skall flytta med. Då är det ju perfekt att erbjuda dem att flytta till Valdemarsviks kommun. Det råder ju bostadsbrist i Norrköping samt idag är det inget större bestyr med att pendla. Skicka material om lediga tomter, hus & lägenheter och vår underbara omgivning

 • Förslaget insänt av Jesper Filipsson, e-post: jesperfilipsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05.
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 21 personer

Valdemarsviks kommun måste se till att Björkagårdens bageri inte lämnar kommunen. Viktigt: Erbjud bagaren en attraktiv lokal i centrum för fortsatt verksamhet

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 6 personer

Salinsområdet tycker jag skall bli en oas för all kultur, kanske även serviceanläggning där alla inblandade åtar sig idiella arbetsuppgifter, för det gynnar ju våran egen kommun och vi sparar massor av pengar! Det kan vara Träbåtsrenoveringar samt utställning av färdiga båtar, konstutställningar lokala hantverkare mm. Kolplanen, där skulle jag villja öppna upp kulveteringen av ån så det blir som förr nu när vi har ett renare vatten och bättre förutsättningar, kanske kunde bli Träbåtar även där som förr!

Angående Butik så måste den placeras längst upp mot Hamngatan!!! Ångbåtskajen måste vara som idag fast uppsnyggad, gärna Bageri och cafè. Fiskarkajen, vammarsmålaån och träbryggan vill jag klä upp med träbåtar även det som förr, prata om turistmagnet! Minigolfbanan liggen ju redan perfekt! Tänk er att gå en strandprommenad längs inre delen av Valdemarsviken får Odalkajen och runt till WSK:s anläggning vid magasinet och passera allt jag föreslagit det vore väll underbart!!!!
Stenkajen bakom gamla scenen blev toppen,det är som det ser ut på vissa stränder utmed vår kust!Jag känner att vi är på rätt väg det kommer att bli toppen, alla vill se Valdemarsvik!!!!!!

 • Förslaget insänt av Karl-Henric ”Emma” Emanuelsson
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

Då folkhälsan idag är en stor fråga för kommunerna och inte minst för Valdemarsvik vill jag tipsa om en enkel men effektiv åtgärd för ökad motion. Gör minst 2 sträckor, olika långa, ex. 2.5 och 5 km genom tätorten. Man gör en färgmarkering på ex. lyktstolpar, olika färg för olika längd.
Ev kan det finnas någon form av karta att hämta på turistbyrån, så man ser hur ”banans” sträckning är. Här finns ju redan belysning och ett bra underlag att promenera på. Mycket enkel och mycket billig åtgärd som kan få folket på fötter.

 • Förslaget insänt av MarieLouise Botvidsson, e-post: botmar@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-05 – – 2014-05-05
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 7 personer

Jag föreslår att Kommunen anlägger en inhägnad hundrastgård inom gångavstånd från de centrala delarna (Grännäs?). I en sådan kan man släppa lös lekfulla och aktiva hundar utan att man stör annat djur- och fågelliv. Vore till nytta för både bofasta, campare och inte minst båtturister vars hundar har behov av att ”springa av sig” efter en sjöresa. För oss som bor mitt i samhället är det annars inte lätt att låta våra husdjur få den motion som de behöver, utan att störa närboende på olika vis. Ett förslag som inte kostar särskilt mycket!

 • Förslaget insänt av Ragnhild Eriksson, e-post: erala@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-12 – – 2014-05-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Varför inte ge byggföretagen i uppdrag att planera ett +55 boende nere vid hamnen, vid Kolplan eller dess närhet. Många nyinflyttade, äldre, har kommit hit p g a de vackra omgivningarna och inte sällan har man ”upptäckt” vår lilla ort när man kommit på besök med båt. Alla vill inte köpa en villa när man kommer upp i åren, men en lägenhet med härlig utsikt skulle säkert vara intressant. Titta t ex på Tändstickan i Västervik. Vilken succé! Varför inte något sådant, men i mindre skala och till ett lägre pris!

 • Förslaget insänt av Ragnhild Eriksson, e-post: erala@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-12- – 2014-05-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 5 personer

Många medborgare tar sina promenader ”runt Viken”. Det som många saknar är belysning på gamla riksvägens GC del. Det skulle vara mer säkert om det fanns belysning på denna sträcka.

 • Förslaget insänt av Lars Ekblad, e-post: ekblad.l@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-07 – – 2014-05-07
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Förslaget fr Lars Ekblad om belysning är bra, MEN det behöver kompletteras med belysning fr Grännäs villaområde till Kopparhyttan! Lämnade detta förslag för 2 år sedan, men fick inget svar. Tänk på alla som skall ta sig till Grännäs Fritidsområde i mörkret. Såväl idrottare som motionärer och hundpromenerare. Det är kolsvart längs med den sträckan!

 • Förslaget insänt av Ragnhild Eriksson, e-post: erala@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-14–2014-05-14
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

På grund av de få (finns endast två) hundlatriner som finns i Gryt, föreslår jag att det tillverkas en dekal som fastighetsägarna kan klistra på sina sopkärl. Denna dekal visar att det är ok att slänga sin hundpåse i detta kärl.

 • Förslaget insänt av Ulla Larsson, epost: ulla.larsson@fro.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-18 – – 2014-05-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Förslag på att enkelrikta Skolgatan och göra flera parkeringsplatser ev. snedparkeringar. Där finns många hyresgäster och en stor arbetsplats och många har bil, Skoltaxi hämtar och lämnar barn varje dag.

 • Förslaget insänt av Lena Nilsson, epost: lni@valdemarsvik.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-02-18 – – 2014-05-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Ringarum, med mackens läge vid E 22:an, är inkörsporten till Valdemarsviks kommun från norr. Kundströmningen till macken är busslaster och bilister. Mellan 150 000-200 000 personer besöker årligen, bl.a. denna mack som innefattar Ringarums Bensinstation AB, Ringarums Busstrafik AB och värdshuset. I sammanhanget kan också nämnas att Silverlinjen AB som trafikerar Stockholm – Öland dagligen i båda riktningarna, har årligen 65 000 resenärer, stannar 45 min vid macken.

Det är denna kundtillströmning som jag tycker att Valdemarsvik kommun ska utnyttja på något sätt. Min idé är att sätta upp en turistbyrå i området för att fånga upp dessa kunder. För att kunna genomföra detta projekt måste Valdemarsviks kommun få ett godkännande av Sune och Leif Andersson. Inför denna motion har jag kontaktat Leif och Sune Andersson och förklarat min idé. De är positivt inställda till den idé och är redo för ett samtal med Valdemarsviks kommun.
Ingen försäljning ska ske i turistbyrån. Den sköter värdshuset och bensinstationen om. I turistbyrån ska man kunna, boka via internet i alla former, möjlighet att informera om kommunal och privat verksamhet. Broschyrer ska finnas och även möjlighet till mindre utställningar m.m. Personalen ska vara kunnig och hjälpsam.

Tyvärr är jag dålig på hur stor en barack ska vara för detta ändamål. 15-20 kvadratmeter bör väl vara en rimlig storlek för detta ändamål.

Turistbyrån skall vara öppen från april till september.

Sista ordet om barackens läge och storlek bestämmer Sune och Leif Andersson.
I en överenskommelse mellan Valdemarsviks kommun och Ringarums bensinstation AB, Ringarums Busstrafik AB och Värdshuset betalar Valdemarsvik kommun” barackhyra” och el till Ringarums Bensinstation AB, Ringarums Busstrafik AB och Värdshuset.

Jag anser att turistsatsningen i kommunen måste bli bättre, och då går det inte att bara ha en turistbyrå inne i Valdemarsvik utan ett komplement där man söker upp turisten, inte vänta på att turisterna söker upp turistbyrån i Valdemarsvik.

Jag är medveten om, att denna satsning kommer i början att kosta pengar, men i det långa loppet kommer det att generera pengar till kommunen i form av fler turister, nya inflyttningar, nya företagskontakter mm. Det är jag övertygad om.

 • Förslaget insänt av Magnus Loftén e-post: magnus.loften@edu.valdemarsvik.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-03-27 – – 2014-06-27
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 46 personer

Önskar att eleverna från åk 7 ska kunna välja spanska som moderna språk. Idag finns bara franska och tyska. Jag tror att vi behöver ha en bra högstadieskola för att vara en attraktiv kommun för familjen att bo i.

 • Förslaget insänt av Elisabeth Evertsson, e-post: elisabeth_evertsson@swipnet.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-04-10 – – 2014-07-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Gick en promenad längs med nya strandpromenaden utmed Sahlinskajen. Här skulle vara en utmärkt ställplats för husbilar med underbar kvällssol. Något att tänka på. Har sett att det blir fler och fler husbilar som söker sig till hamnen.

 • Förslaget insänt av Helené Flyxén
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-05-07 – – 2014-08-07
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 21 personer

Jag vill ha cykelramper och skate. Någon hinderbana och park så man kan va där och relaxa om det är skönt väder och kanske att man kan bada i vattnet med en brygga och mera. en lekpark till dom små. och kanske en bandyrink. Och en liten minigolfbana. Klätterväggar och lite sånt.

 • Förslaget insänt av Joel Karlsson epost: jojje8@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-05-12 – – 2014-08-12
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Nu när muddringen är klar i Valdemarsviken och avloppsrören ska kopplas på det kommunala avloppet för att åter läggas på botten och ut i Valdemarsviken. Finns det möjlighet att förlänga avloppsrören längre ut i Valdemarsviken? Så fler boenden kan koppla på det kommunala avloppet för en avgift Kommunen bestämt?

Denna satsning anser jag skulle göra det mer eftertraktat att bo i dessa områden längs Valdemarsviken och generera fler fastboenden som kommunen kommer tjäna på. Denna satsning, visar också en kommun, som vill satsa på miljön och framtiden.

 • Förslaget insänt av Lars Göran Edvinsson, E-post: lgedvinsson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-05-20 – – 2014-08-20
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Lägg oktobermarknaden i år längs med den nya fina hamnen vid sahlinsområdet. Då behöver inte Storgatan stängas av för biltrafik och alla får möjlighet att komma närmare vår fantastiska miljö!

 • Förslaget insänt av Lina Loftén, e-post: lina.andersson0@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-06-02 – – 2014-09-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 15 personer

Mitt förslag är att den nya fotbollsplanen ska heta Carla Plan för att hedra Carla mister Wif.

 • Förslaget insänt av Lars Jonsson, e-post: lasse.kakel@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-06-17 – – 2014-09-17
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Mitt förslag är att det skulle finnas en skylt för dom som kommer sjövägen till Valdemarsvik.Det skulle vara en skylt som välkomnar dom till Valdemarsvik.

 • Förslaget insänt av: Lars Jonsson, E-post: lasse.kakel@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-06-17 – – 2014-09-17
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 14 personer

Nu när vi har fått så fin strandpromenad skulle vi förslagsvis till nästa sommar utrusta den med bänkar och göra det i form av en tävling där företag i kommunen får designa och tillverka var sin bänk. Kommuninvånarna får sedan rösta på sin favoritbänk.

Idén är hämtad frän Töreboda kommun där 12 varierande sittvänliga bänkar i olika material blev resultatet av deras tävling. De uppställda bänkarna förses sedan med en namnbricka med företagets namn

 • Förslaget insänt av Helené Flyxén, e-post: rf@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-02 – – 2014-10-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 19 personer

Bygg bostäder, och då förslagsvis seniorlägenheter, på Kolplan i Valdemarsviks centrum. Därmed skulle centrum bli ett attraktivt boende för bl a nyinflyttning och ge en förtätning av samhällets centrala del. ICA kan förslagsvis arbeta för att ta över den fastighet/lokaler som i dag nyttjas för Postens verksamhet. Postens med sin sorterings och distributionsverksamhet bör naturligt ligga utanför den centrala delen av Valdemarsvik. Postens in- och utlämning av paket kan, som så sker på många orter, skötas av förslagsvis någon affär.

 • Förslaget insänt av Göran Pettersson mejladress: p.goran.pettersson@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-14 – – 2014-10-14
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Avjämning av plan vid gamla borgsbryggan och återställ med bord som fanns förut.

 • Förslaget insänt av Janne Johansson mejladress: jan4@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-17 – – 2014-10-17
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 3 personer

Lägg ut ett bra underlag längs med stenkanten utmed vattnet vid Sahlinsområdet så det blir handikappanpassat

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Ställ upp mer bord o bänkar som man kan sitta och äta vid utmed kajen

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Lägg en boulebana i anslutning till lekparken

 • Förslaget insänt av Lena Moberg, mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Lägg en träningspark med redskap för olika rörelser för att hålla igång kroppen för äldre i anslutning till lekplatsen

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Riv de röda bodarna vid lekplatsen och bygg istället flera Nils Liedholms hus i småformat som försäljare kan få hyra för att sälja sina varor i.

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 0 personer

Ställ i ordning ett Nils Liedholm museum i fastigheten bakom statyn

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Bygg en spännande klättringsled alternativt trappa bakom stationshuset upp till utsiktslådan

 • Förslaget insänt av Lena Moberg mejladress: gunnar.lena@home.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-07-18 – – 2014-10-18
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 6 personer

På grund av lastbilstransporterna till täckningen av muddermassor på Sjögärdet så vill vi som bor i HYTTAN att det ställs dit två stycken betongsuggor (Efter postlådorna) liknande dom som är på Båthusvägen (Grännäs) för att dämpa farten när lastbilarna kör förbi . Det går alldeles för fort särskilt när dom kör från Sjögärdet !! Temporärt så länge transporterna pågår. Det skakar i huset och porslinet på grund av trasig vägbana från Gamla riksvägen och 150 meter mot Grännäs!!

 • Förslaget insänt av Lars Hagelin, e-post: hagelin4@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-08-04 – – 2014-11-04
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 1 personer

Vid avfarten, på E22, till Valdemarsvik både norr o söder ifrån bör det skyltas angående rastplatsen som finns vid Mossebo. Lätt att missa den annars om det inte skyltas även där. Hörde någon som missat den och fick åka långt innan det gick att vända. Dessutom tycker jag att det skulle finnas några stora skärmar med bilder som visar hur fint det är här. Så att personer som aldrig varit här lockas att åka in i centrum!!!! T ex Valdemarsviken, torghandeln, bilder från hamnen och strandpromenaden, bild från utsiktsplatsen över centrum. vandringslederna i kommunen m.m.
Allt som ”säljer”.

 • Förslaget insänt av Monica Bermheden, e-post: monica.bermheden@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-08-04 – – 2014-11-04
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 10 personer

Skylta motionsspåret i Ringarum med alternativa längder. Lägg på mera material där rötterna sticker upp. Då kan vi se framåt i stället för ner i backen, när vi motionerar.

 • Förslaget insänt av Marianne Svensson, e-post: svensson.tallv@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-08-25 – – 2014-11-25
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Efter fyra månader i Valdemarsvik så saknar jag en säker CYKELVÄG mellan Valdemarsvik och Gryt. Den befintliga vägen är livsfarlig att cykla och därigenom skapas onödigt mycket biltrafik. Vi och många med oss VILL cykla och njuta av det vackra i och runt Valdemarsvik.

 • Förslaget insänt av Tuula Hjelm, e-post: tuulahjelm@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-08-28 – – 2014-11-28
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 2 personer

Jag tycker att det finns alldeles för lite engagemang inom kommunen angående idrott och hälsa med tanke på att fler och fler unga och äldre behöver gå ut och röra på sig. Alla har inte tillgång till en personlig tränare eller att gå på gym osv. Många saknar ekonomisk möjlighet till detta. Jag bor för närvarande i Gusum och ser att här finns inget utbud över huvud taget mer än en fotbollsplan.

Forslag: För att åtgärda detta tycker jag att man kan installera utomhusmaskiner för träning med egen kroppsvikt så att även barn och äldre kan ta del utav dessa. Jag har besökt flera länder inom EU och Sydamerika och vet även att många fler länder satsar på detta. För att ge ett exempel länkar jag till en hemsida som visar ett stor utbud av dessa typer av maskiner, vilket säkert går att beställa även i Sverige. http://www.outdoor-fitness.com/

Mitt förslag handlar om kommunninvånarnas hälsa plus att det är bra reklam för kommunen. Finns det något bättre än att få träna utomhus i den friska luften. Det finns så många gröna områden som bara står inte används, man ska utnyttja dessa områden och de ska vara synligt så att fler kan se och få inspiration i att börja träna.

 • Förslaget insänt av Eddy Toro, E-post: eddytoro1@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-02 – – 2014-12-02
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 7 personer

Ett tänkbart förslag är att riva Odal och bygga en ny fin butik där, det finns plats för både butik och parkering samt lätt med varutransporter! Blåkusten kan ju flytta till delar av nuvarande ICA Fyren. Jag tror att det skulle kunna bli bra! Även snyggt från sjösidan och Kolplan blir kvar för framtida DRÖMMAR!

 • Förslaget insänt av Karl-Henric Emanuelsson, E-post: gunilla.karl-henric@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-10 – – 2014-12-10
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 8 personer

Nu när man arbetar med avloppen kring pumpstationen på Grännäs vore det väl lämpligt att den uppröjda marken iordningsställs så att man kan utnyttja den som badplats för bygdens hundar?

 • Förslaget insänt av Ragnhild Eriksson, E-post: erala@telia.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-22 – – 2014-12-22
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 5 personer

Varför skall man vara tvungen att åka bil ut till Fyrudden eller andra ställen för att kunna njuta av skärgården?

Inför nästa sommar: Är det inte möjligt att sommartid anordna båtturer i Valdemarsviken, eller ut till öarna direkt från hamnen inne i Valdemarsvik? Om de fanns skulle turisterna stanna i centrum och gynna näringsidkarna här. Börja i liten skala, gör det enkelt – men gör det!

 • Förslaget insänt av Hedwig Stjernvall, e-post: hedwig.stjernvall@gmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-22 – – 2014-12-22
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 11 personer

Ställ upp bord och bänk så man kan ha picknick när man kommer upp till vår fina utkiksplats/ Majeldsberget. Sätt även upp större skyltar än de små som sitter uppe idag, så våra turister hittar dit.

 • Förslaget insänt av Anna Högberg, e-post: anna-hogberg@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2013-09-26 – – 2014-12-26
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer

Mitt ena förslag för bättre folkhälsa i Valdemarsvik med omnejd är att skapa bättre motionsspår/gångvägar, t.ex. ordna bra gångspår och bänkar runt toppen på majeldsberget, dit ska man kunna komma från flera påfarter, (ex från grännäs, stationshuset mm)

 • Förslaget insänt av Emil Johansson, e-post: ema_tstar@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-30 – – 2014-12-30
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 5 personer

Det andra förslaget är att man anlägger en typ av hinderbana, (ex militär-inspirerad) ute på muddermassorna vid grännäs, det skulle gagna allmänheten samt även föreningslivet som skulle få bättre förutsättningar att stärka sina kroppar. Så mina förslag går alltså ut på att få en friskare befolkning som orkar och kan prestera högre upp i åldrarna.

 • Förslaget insänt av Emil Johansson, e-post: ema_tstar@hotmail.com
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-30 – – 2014-12-30
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 4 personer

Ett antal 4-bädds husflottar skulle kunna bli fina och attraktiva korttidsboenden typ vandrarhem på sommaren i Valdemarsviken men även i Fyrudden, Skeppsgården och andra ställen i kommunen där plats finns. Tycker att frågan om detta är befogad att ställa då vi sett att husbilsparkeringen är så attraktiv.

 • Förslaget insänt av Lasse Lundqvist, e-post: lasse_lundqvist@spray.se
 • Du kan gilla förslaget under perioden 2014-09-30 – – 2014-12-30
 • Antal personer som hittills gillat förslaget är: 12 personer