Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett varaktigt funktionshinder som medför att du har mycket svårt förflytta dig kan ansökan om särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Med varaktigt menas ett funktionshinder som beräknas kvarstå minst 6 månader. Bedömningen görs endast utifrån dina svårigheter att ta dig fram, med normala hjälpmedel. Har du dessutom sådana svårigheter så att du inte kör bil själv och inte kan lämnas ensam, under tiden din förare åker och parkerar bilen, så kan du ansökan om tillstånd som passagerare.

Du kan bara beviljas ett särskilt parkeringstillstånd antingen som förare eller som passagerare.

För att ansöka om särskilt parkeringstillstånd, så måste du vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun.

Ytterligare information och ansökningsblankett hittar du på Mina sidor/Trafik och stadsplanering.