Trafikregler

Alla trafikregler finns i Trafikförordningen (1998:1276). De är ofta utmärkta med vägmärken, för att du ska veta vad som gäller. Flera trafikregler gäller fast det inte finns några vägmärken. De kallas för generella trafikregler. Som exempel kan nämnas ”förbud att parkera på huvudled” eller att du inte får köra med bil eller EU-moped på en gång-och cykelväg.

Lokala trafikföreskrifter

Valdemarsviks kommun ansvarar för de trafikregler som inte är generella och som ska gälla i våra tätorter. Utanför tätorterna beslutar Trafikverket eller Länsstyrelsen om alla Lokala trafikföreskrifter. Var du får parkera och hur länge, eller vilken hastighet som är högsta tillåtna är sådant som kommunen själv kan besluta om.

Alla lokala trafikföreskrifter kan du hitta i en riksdatabas för trafikföreskrifter som hanteras av Transportstyrelsen.