Gator

Kommunen är väghållare på allmänna gator och vägar i tätorterna. På de större genomgående vägarna är Trafikverket väghållare.

Väghållaren ska planera och utföra de åtgärder som behövs och på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och framkomlighet upprätthålls. Det ska också ske i enlighet med Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

I vår kommun är det Vattenfall som äger all vägbelysning på de vägar där vi är väghållare. Belysning på de större genomfartsgatorna i våra orter, tillhör Trafikverket.