Grävtillstånd och Trafikanordningsplan

Du som ska gräva i allmän mark måste ansöka om grävtillstånd. Du ansvarar också för att kabelvisning sker via Ledningskollen. Gräver du i eller intill gata, så ska du också ansökan om Trafikanordningsplan (TA-plan) som ska innehålla en skiss över arbetsområdet. Den ska visa hur du tänker använda avstängningsmaterial och hur du tänker leda om trafiken om det blir nödvändigt.

Utmärkningsansvarig måste ha erforderlig utbildning i ”Arbete på väg”.

Glöm inte att läsa igenom våra anvisningar för grävning i allmän mark. Bekräftelse på att du har läst den ska också skickas in.