Övergivna bilar

Ibland blir bilar stående längre tid än tillåtet på en plats. Det händer också att bilar överges helt och tillslut blir ett fordonsvrak. Kommunen kan utföra Flytt av fordon för de bilarna, i enlighet med ett regelverk som finns för det. Under förutsättning att de står på kommunens mark och utmed kommunala vägar. Längs de statliga vägarna, till exempel E22, så är det till Trafikverket du anmäler en sådan bil.

Du kan meddela oss om du ser något fordon som verkar ha blivit övergivet, eller på annat sätt står olämpligt. Det gör du till kommunens medborgarservice. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt på denna sida.