E22 – Förbifart Söderköping

Förbifart Söderköping är en del av Trafikverkets arbete att bygga säkrare vägar. Den nya sträckningen av E22 blir mötesfri med tre-fyra körfält och bidrar till en ökad framkomlighet både lokalt och längs kusten. Den nya förbifarten kommer att gå sydväst om nuvarande E22.

För Valdemarsviks del innebär den nya vägsträckningen bland annat förkortad pendlingstid vilket möjliggör framtida etablering, kompetensförsörjning och tillväxt.

Frågor och svar

När är planerad byggstart?
Arbete med vägplan pågår. Byggstarten för Förbifart Söderköping beräknas ske 2024.

När beräknas förbifarten öppnas för trafik?
Enligt beräkningar som finns i nuläget öppnar förbifarten 2028.

Hur kommer E22 passera Göta kanal?
Trafikverket kommer att bygga en akvedukt, där E22 leds under Göta Kanal.

Vilka är de positiva effekterna av Förbifart Söderköping?
Vinsterna blir stora både för både framkomligheten och för miljön. I och med att trafiken flyttas ut från tätorten till den nya förbifarten minskar utsläpp och buller. Framkomligheten kommer inte påverkas av broöppningar vid Göta kanal och flertalet trafikljus i centrala delarna av Söderköping.

Läs mer om Förbifart Söderköping

Trafikverket – E22 Förbifart Söderköping
Trafikverket – Dokumentsida Förbifart Söderköping
Trafikverket – Nyheter Förbifart Söderköping

Översiktskarta Förbifart Söderköping.