Vinterväghållning

Vår snöröjning startar när snödjupet är 5 cm på gång-och cykelvägar och 7 cm på lokalgator. Vid särskild väderlek kan snöröjning börja tidigare. Det kan vara om det kommer blötsnö och det förväntas bli en period med kallt väder. Då behöver vi få bort blötsnön innan kylan kommer.

Prio 1: Genomfarter och huvudvägar, gång-och cykelbanor, parkeringar och allmänna inrättningar. Ytorna utanför räddningstjänsten och ambulanscentralen prioriteras också. Utöver det så ser vi till att det är snöröjt tidigt i de centrala delarna i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum.

Prio 2: Övriga ytor och lokalgator.

Halkbekämpning

Sandning sker omedelbart efter plogning. I särskilda fall används saltblandad sand, för högre säkerhet. På vissa genomfartsvägar används ibland saltlake för att motverka extrem halka.

Snöhögar

Bortkörning av snöhögar sker när de blir så stora så att framkomligheten och trafiksäkerheten avsevärt påverkas.

Anmäl skador

Får du skador på ditt staket, postlåda eller annat som är orsakat av snöröjningen så ska du anmäla det så fort som möjligt till kommunen på tel. 0123-191 00.

Tänk på!

Undvik att parkera din bil på gatan om det förväntas komma snö. Då kan snöröjning ske snabbare och resultatet blir mycket bättre.