Färdtjänst

Har du ett funktionshinder som är varaktigt mer än 3 månader? Medför det att du har stora svårigheter att ta dig fram och/eller att åka med allmänna kommunikationer? Då kan du vara berättigad till färdtjänst.

Behovet av färdtjänst bedöms utifrån ditt funktionshinder. Var du bor eller avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något som är avgörande för tillståndet. Utredning och bedömning utgår från Lag (1997:736) om färdtjänst.

Avgift och biljetter

För resor inom Valdemarsviks kommun gäller följande egenavgifter:
Resor upp till 25 kilometer –  35 kronor
Resor över 25 kilometer – 50 kronor

30- och 365-dagarsbiljett kan du köpa till ditt färdtjänstkort hos Kiosken Freda (Rosa Huset på Storgatan).

Hjälp

Chauffören kan hjälpa dig med att bära enklare bagage till din dörr. Chauffören är aldrig skyldig att bära flera matkassar eller bagageväskor som medför flera vändor.

Behöver du hjälp med något när du sitter i bilen, under färden? Då kan en ledsagare beviljas till din färdtjänst.

Behöver du hjälp när du kommer fram till ditt resmål, till exempel som stöd för att gå eller någon som skjutsar dig i rullstolen? Då får du alltid ta med dig en medresenär. Medresenären betalar samma avgift som du gör för resan. Det ska jämställas med att man löser varsin biljett på en vanlig linjebuss.

Egna barn under 16 år får åka med utan extra kostnad.

Ansökan och tillstånd

Ansökningsformulär hittar du på startsidan för e-tjänster: Mina sidor. I Valdemarsviks kommun finns två olika nivåer som du kan beviljas färdtjänst för.

  • Nivå B: Länsfärdtjänst inom Östergötlands län
  • Nivå C: Färdtjänst med specialfordon, för dig som måste färdas sittande kvar  i rullstolen.

Kommunöverskridande färdtjänst, länsfärdtjänst

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler och taxor gäller för den kommunöverskridande färdtjänsten som region Östergötland ansvar för.

Egenavgift:
Resa upp till 25 km – 40 kronor
Resa längre än 25 km – 60 kronor

Antal resor:
Upp till 10 så kallade ”icke väsentliga” enkelresor per person och månad tillåts i den kommunöverskridande färdtjänsten.
Väsentlig resa som inte påverkas inkluderar följande typ:
– Resa till och från arbetet
– Resa till och från studier som berättigar studiestöd
– Resa till och från dagverksamhet och motsvarande
– Resa till och från fritidshem
– Resa till och från uppdrag som enligt lag berättigar till tjänstledighet (till exempel politiska uppdrag och uppdrag inom försvarsmakten)

Är du osäker på om den resa räknas som väsentlig? Kontakta Östgötatrafiken på tele: 010-434 00 00 eller via e-post på kundtjanst-bc@ostgotatrafiken.se

Mer information om färdtjänst och bokning finns på Östgötatrafikens webbplats.