Riksfärdtjänst

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder som medför att du inte kan resa med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt, kan ansökan om resa med hjälp av Riksfärdtjänst. Resan kan då beviljas på allmänna kommunikationer med ledsagare, eller med ett särskilt anpassat fordon.

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst reglerar vad som kan föranleda att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt.

Vid ansökan utreds resan utifrån ditt specifika funktionshinder och vad som gör att din resa blir mer kostsam. Det innebär att din resa kan bli beviljad med ledsagare på allmänna kommunikationer och i mycket särskilda fall, med anpassat fordon.

När du beviljas resa med ledsagare så är det du själv som väljer och anlitar ledsagare för din resa.

Tillgänglighet i allmänna kommunikationer

De allra flesta resecentrum har kostnadsfri ledsagning som du kan beställa. Det innebär att många funktionsnedsatta personer kan resa med allmänna kommunikationer, t ex tåg, och begära extra hjälp med stationsledsagning. Du som har länsfärdtjänst kan resa inom länet till lämpligt resecentrum och där utnyttja ledsagningen fram till och ombord på ett tåg. Vi resmålet har du sedan beställt ledsagning igen, så de kommer och möter dig vid tåget och följer dig till nästa mötesplats.

Ansökan

Behöver du ansöka om riksfärdtjänst ska du kontakta vår färdtjänsthandläggare genom epost till kommun@valdemarsvik.se, eller telefon 0123-19100. Din ansökan måste vi ha till oss på kommunen senast tre veckor före avresan. Detta för att vi ska hinna med att utreda resmålet och beställa din resa hos Östgötatrafiken.

Observera!

För resor mellan 18 december 2023 och 7 januari 2024 gäller sista ansökningsdatum 2023-11-29.