Ringarums fritidshem

Välkomna till Ringarums fritidshem – där fantasi och lärande möts i hjärtat av byn!

Vår unika styrka ligger i att vi är integrerade i skolans lokaler, vilket ger våra elever en trygg och bekant miljö för deras fritidsaktiviteter. Omgiven av samhällets natursköna omgivningar, utnyttjar vi möjligheten att ge barnen en meningsfull upplevelse av närheten till naturen. Hos oss ligger fokus på att stimulera elevernas fantasi och samarbetsförmåga genom lek, rörelse och kreativt skapande.

Vi strävar efter en mångsidig och balanserad upplevelse för eleverna. När vi inte utforskar naturen utomhus, erbjuder vi en rad spännande aktiviteter bild, idrott, grupplekar och fri lek. Denna bredd av aktiviteter möjliggör att vi kan möta de olika åldersgruppers unika behov och samtidigt skapar en berikande och sammanhållen gemenskap mellan barnen.

Vi är stolta över att på Ringarums fritidshem inkludera barnen i demokratiska processer genom vårt fritidsråd. Här får barnen möjlighet att ta upp och besluta om frågor som rör fritidshemmet. Detta ger barnen en möjlighet att öva på demokratiska värderingar och lära sig om vikten av att samarbeta och ta ansvar för gemensamma beslut.

Ringarums fritidshem strävar att ge era barn den bästa möjliga plattformen för deras utveckling och trivsel.

Välkomna till en fritidshemsupplevelse som kommer att skapa positiva minnen och en stark grund för framtiden!