Sörbyskolans fritidshem

Sörbyskolans fritidshem består av två avdelningar. Fritidshemmet ligger nära skog och mark vilket ger oss möjlighet att vara ute i friska luften och röra på oss i vår närmiljö.

För att skapa trygghet bygger vi vår verksamhet på fasta rutiner. Veckans alla dagar består av fasta aktiviteter som ger förutsägbarhet för våra barn och vårdnadshavare. Genom att arbeta med olika teman utmanar vi våra barn inom olika områden.

Vi delar in våra barn i mindre grupper så att vi kan tillgodose barngruppens olika intressen, behov och ge rekreation.  Barnen uppmuntras till lek, skapande och rörelse för att utveckla kreativitet, fantasi och social förmåga. På vårt fritidshem får barnen även möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna önskemål och idéer.

Vi arbetar med delaktighet och inflytande bland annat genom våra fritidsråd. Vi samverkar också med skolan och förskoleklass genom att utbyta information och skapa ett sammanhang för våra barn och vårdnadshavare.