Sörbyskolans fritidshem

Välkommen till Sörbyskolans fritidshem – en plats där barnets utveckling och trivsel står i fokus! Vi är stolta över att erbjuda en inspirerande och trygg miljö för våra barn att växa och utforska i.

En viktig del av vårt fritidshem är närheten till naturen. Beläget i en idyllisk omgivning, omgiven av skog och mark, ger vi våra barn chansen att vistas ute i friska luften och röra på sig i vår härliga närmiljö. Frisk luft och naturskön omgivning bidrar till ett välmående och energifyllt barn.

Vi tror på struktur och rutiner för att skapa en stabil och trygg vardag för våra barn. Genom fasta aktiviteter varje dag får barnen förutsägbarhet och stabilitet.

För att kunna ge varje barn den omsorg och stimulans de förtjänar delar vi in dem i mindre grupper. Detta möjliggör en individanpassad omsorg där vi kan tillgodose varje barns unika intressen och behov. Leken, skapandet och rörelsen är hörnstenar i vår verksamhet, där vi uppmuntrar kreativitet, fantasi och social samvaro – färdigheter som kommer vara värdefulla genom hela livet.

Vi lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande för våra barn. Genom våra fritidsråd får de vara med och påverka vad som händer på fritidshemmet, vilket ger dem en känsla av ansvar och gemenskap. Vi är stolta över vår samverkan med skolan och förskoleklassen, där vi delar information och skapar en sammanhängande och kontinuerlig upplevelse för barnen och deras vårdnadshavare.

Vårt engagerade och kompetenta personalteam står redo att ge varje barn den bästa möjliga upplevelsen på Sörbyskolans fritidshem. Vi ser fram emot att välkomna just ditt barn till vår gemenskap, där vi tillsammans skapar minnen och bygger en stark grund för deras framtid.

Välkommen till Sörbyskolans fritidshem – en plats för glädje, trygghet och utveckling!