Fabriken

Fabriken är en avgiftsfri* öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) för elever i årskurs 4 – 6. Fabriken är även en fritidsgård för elever upp till och med 19 år.

För barn i årskurs 4 – 6 finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (kostnad tillkommer för mellanmål/lättare lunch) och dit kan man komma och gå som man vill. Verksamheten är öppen eftermiddagar efter skolans slut och under lovdagar. Ingen närvarokontroll sker i verksamheten. Ansvaret ligger ytterst hos vårdnadshavare. Har man särskilda skäl och vill ha sitt barn inskrivet med närvarokontroll så kontakta någon på Fabriken.

Avgiftsfri* – Kostnad för mellanmål/lättare lunch tillkommer. På Fabriken finns det nämligen ett café med möjlighet att köpa mellanmål till billig peng.

Här hos oss kan du…

 • pyssla
 • baka
 • spela spel
 • träffa kompisar
 • måla
 • idrotta
 • samt mycket, mycket mera!

Viktigt för oss är att de barn som deltar i vår verksamhet känner delaktighet i det vi gör, känner trygghet och gemenskap, samt framförallt, att de trivs och har roligt. På detta sätt hoppas vi kunna ge ”våra barn” en fritid med kvalitet.

Vi samverkar med. Vi samverkar aktivt med näringslivet och det lokala föreningslivet.

Vi går en spännande framtid till mötes där barnen och ungdomarnas egen drivkraft är motorn i verksamheten, självklart kryddad med lite styrdokument och inriktningsmål från vuxenvärlden.

Mellanmål
Smörgås & dryck (Rund smörgås med skinka & ost) 15 kr
Dryck (lättdryck, mjölk, té) 3 kr
Knäckebröd & dryck (med skinka eller ost) 10 kr
Toast & dryck (ost, skinka, tomatpuré, pizzakrydda) 20 kr
Frukt 5 kr

Lokala mål med verksamheten

 • Stärka barnen/ungdomarnas egnainitiativ till att påverka sin fritid och skapa sysselsättning tillsammans med andra ungdomar/föreningar
 • I enligt med barnkonventionen utveckla ungdomars delaktighet och ansvar.
 • Vara en mötesplats för integration mellan olika kulturer, motverka rasism och främlingsfientlighet
 • Ha ett genusperspektiv på verksamheten.
 • Den öppna fritidsverksamhetens inriktning är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
 • Vi som arbetar här försöker tillsammans med eleverna skapa en miljö med ömsesidig respekt och positiv samvaro mellan elever och vuxna.

Skollagen 14:e kapitlet 7 §

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.