Fabriken

Fabriken är en avgiftsfri* öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) för elever i årskurs 4 – 6. Fabriken är även en fritidsgård för elever upp till och med 19 år.

För barn i årskurs 4 – 6 finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (kostnad tillkommer för mellanmål/lättare lunch) och dit kan man komma och gå som man vill. Verksamheten har öppet eftermiddagar efter skolans slut och allt som oftast är det öppet dagtid under lovdagar och studiedagar. Ingen närvarokontroll sker i verksamheten. Ansvaret ligger ytterst hos vårdnadshavare. Har man särskilda skäl och vill ha sitt barn inskrivet med närvarokontroll så kontakta oss på Fabriken.

Avgiftsfri* – Kostnad för mellanmål/lättare lunch tillkommer. På Fabriken finns det nämligen ett café med möjlighet att köpa mellanmål till billig peng.

Våra öppettider

Måndag, tisdag, onsdag: 14.30-18.00

Torsdag, fredag: 14.00-18.00

Jämna veckor har vi dessutom extra öppet fredag till klockan 22.00 för årskurs 7 och uppåt.

Vi har oftast öppet på lovdagar och studiedagar dock under dagtid: 09.00-16.00.

Här hos oss kan du.

På Fabriken kan man bland annat spela X-box, biljard och olika brädspel. Det finns sköna soffor att hänga med sina kompisar i, skrivbord att plugga vid mm. Vi har också olika projektgrupper. Dessa utgår från elevernas intressen och önskemål och kan därför variera.

Exempel på projektgrupper vi haft:      

  • Olika turneringar såsom pingis eller UNO
  • Bakning
  • Pyssel
  • Samt mycket mera!

Fabriken är en mötesplats där olika åldrar möts och vi strävar efter att kunna erbjuda de unga en meningsfull fritid. Att alla ska känna sig trygga här och att de ska känna att de är en del av en gemenskap tycker vi är viktigt. Vi hoppas att de som hänger hos oss ska känna att de är delaktiga i vår verksamhet då elevernas egna intressen utgör en stor del av vår verksamhet. Vi hoppas att vi har en plats där eleverna känner att de trivs och har roligt, men också att de kan få en stunds avkoppling om det är det som de behöver.

Vi samverkar i viss mån med det lokala föreningslivet för att visa vad Valdemarsvik har att erbjuda i form av fritidsaktiviteter.

Exempel på vad vi serverarPris
Smörgås & dryck (Rund smörgås med skinka & ost) 15 kr
Dryck (lättdryck, mjölk, té) 3 kr
Knäckebröd & dryck (med skinka eller ost) 10 kr
Toast & dryck (ost, skinka, tomatpuré, pizzakrydda) 20 kr
Frukt 5 kr

Lokala mål med verksamheten

  • Ge möjlighet till eleverna att utveckla sina sociala förmågor
  • I enligt med barnkonventionen utveckla barn och ungas delaktighet och ansvar
  • Vara en mötesplats för integration mellan olika kulturer, motverka rasism och främlingsfientlighet
  • Ge möjlighet till eleverna att utveckla respekt för människors olikheter och mångfald.
  • Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
  • Vi som arbetar här försöker tillsammans med eleverna skapa en miljö med ömsesidig respekt och positiv samvaro mellan elever och vuxna.

Skollagen 14:e kapitlet 7 §

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.