Fabriken

Fabriken är öppen fritidsverksamhet och Ung Mötesplats där alla är välkomna mellan 10-19 år.

För barn mellan 10 och 12 år (årskurs 4 – 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (betalar för eventuell lunch/mellanmål) där kan man komma och gå som man vill. Verksamheten är öppen eftermiddagar efter skolans slut och under lovdagar. Ingen närvarokontroll sker i verksamheten. Ansvaret ligger ytterst hos vårdnadshavare. Har man särskilda skäl och vill ha sitt barn inskrivet med närvarokontroll så kontakta någon på Fabriken.

Det finns möjlighet att köpa bra mellanmål till billig peng, lokaler anpassade för musik/bild finns, ett aktivitetsrum för bordtennis etc.

Här hos oss kan du…

 • pyssla
 • baka
 • spela spel
 • träffa kompisar
 • göra film
 • idrotta
 • ha disco
 • bada
 • åka på utflykter
 • samt mycket, mycket mera!

Viktigt för oss är att de barn som deltar i vår verksamhet känner delaktighet i det vi gör, känner trygghet och gemenskap, samt framförallt, att de trivs och har roligt. På detta sätt hoppas vi kunna ge ”våra barn” en fritid med kvalitet.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan inom foto, musik så att fler unga kan ha en aktiv bra fritid. Vi samverkar aktivt med näringslivet och det lokala föreningslivet.

Vi går en spännande framtid tillmötes där barnen och ungdomarnas egen drivkraft är motorn i verksamheten, självklart kryddad med lite styrdokument och inriktningsmål från vuxenvärlden.

Mellanmål
Smörgås & dryck (saft, mjölk) 10 kr
Dryck 2 kr
Knäckebröd & dryck 5 kr
Toast & dryck 15 kr
Frukt 5 kr

Lokala mål med verksamheten

 • Stärka barnen/ungdomarnas egna initiativ till att påverka sin fritid och skapa sysselsättning tillsammans med andra ungdomar/föreningar
 • I enligt med barnkonventionen utveckla ungdomars delaktighet och ansvar.
 • Vara en mötesplats för integration mellan olika kulturer, motverka rasism och främlingsfientlighet
 • Ha en nära samverkan med föreningslivet och studieförbund
 • Ha ett genusperspektiv på verksamheten.
 • Den öppna fritidsverksamhetens inriktning är att arbeta förebyggande, erbjuda barnen aktiviteter som intresserar dem, ge möjlighet till att träffa kamrater samt ha tillgång till vuxenkontakt.

Skollagen 14:e kapitlet 7 §

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.