Gusums fritidshem Junibacken

0Mitt i brukssamhället Gusum ligger skola, förskola och fritidshem. Fritidshemmet, kallat Junibacken, fick våren 2018 flytta in i nya fräscha lokaler på skolgården. Den vackra skolgården har en inbjudande lekmiljö med en fin natur som lockar till lek och rörelse och med nya lekredskap mitt på skolgården.

På Junibacken får barnen en meningsfull fritid med en balans mellan både fri lek och planerade pedagogiska aktiviteter. Vi följer läroplanens riktlinjer för att utveckla förmågor hos våra barn med utgångspunkt inom följande områden:

  • utevistelse, lekar och fysiska aktiviteter
  • språk och kommunikation
  • natur och samhälle
  • skapande och estetiska uttrycksformer

Vi tycker att det är viktigt med en god kommunikation med vårdnadshavare och det har vi bland annat genom drop-in, föräldramöte, fritidsbrev, vår facebookgrupp och blogg samt den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Barnen på Junibackens får lära sig om demokrati genom att vara med och bestämma och tycka till i våra fritidsråd. Vi arbetar även för att barnen ska få vara med och påverka sin fritid genom att bland annat kunna välja mellan olika aktiviteter.

Gusums fritidshem ”Junibacken”