Vision Valdemarsvik 2025

Visionen har arbetats fram av mellan 400 och 500 av våra  innevånare. Unga och gamla, kvinnor och män, föreningar, företag och skolbarn från alla kommundelar har deltagit i arbetet. Engagemanget var stort och synpunkter inkom både skriftligt och muntligt under processen.

Under många månader diskuterades, omarbetades Vision Valdemarsvik 2025 innan den fastställdes av kommunfullmäktige 2012.

Så arbetar vi med Vision 2025

Visionen har givits en tydlig riktning för framtidens Valdemarsvik. Kommunen beskrivs med ett tydligt miljöfokus och som en plats för boende och stora naturupplevelser.

Visionens sex så kallade delbilder kommer att utgöra målområden i det fortsatta arbetet med att omsätta visionens intentioner till handling. Detta sker genom att politiska inriktningsmål och särskilda åtaganden för förvaltningen fastställs i mål- och budgetdokumentet.

Delbilder

Visionen består av följande sex delbilder:

  • Östersjöns ledande miljökommun
  • Plats där alla kan växa och trivas
  • En upptäcktsresa bland miljöer och människor
  • Naturlig arena för aktiv livsstil
  • Plats i världen att vara stolt över
  • Ett näringsliv med självförtroende