Synpunkter och felanmälan

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på våra verksamheter och/eller idéer om förbättringar. Just din synpunkt kan leda till att vi får möjlighet att göra förbättringar i vår service.

Service och felanmälan

Felanmälan sker under kontorstid till växeln eller via vår e-tjänst. Felanmälan kan avse många saker men de vanligast förekommande ärendena avser vatten- och avloppsledningar, gator, belysning och parker.

Du kan skicka in synpunkter eller felanmälan genom vår e-tjänst. Du kan även ringa in med synpunkter och felanmälan.