Arkiverade förslag

Varje förslag är öppet för röstning under 90 dagar. Därefter kan du inte längre rösta på förslaget. Alla förslag (upplagda från och med maj 2019) sparas därefter i en översikt på denna sida.