Förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen utser en kommunchef som ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen. Under kommunchefen finns dennes stab samt 4 sektorer;

  • Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
  • Sektor Stöd och Omsorg
  • Sektor Samhällsbyggnad och Kultur
  • Avdelning Service och Administration

Inom varje sektor finns en ansvarig sektorchef.

Kommunchefen är ansvarig chef för verksamheterna under avdelning Service och Administration (kost, lokalvård, bad, IT, personal, ekonomi och kansli).