Kommun & politik

Inom en kommun finns två huvudsakliga ben, politiken samt förvaltningen. Vart fjärde år väljs personer att företräda ett större antal personer i beslutade församlingar, dessa kallas politiker. Politikerna anger främst vad som ska göras och förvaltningen genomför politikers beslut. Inom förvaltningen finns anställda personer som genomför politiska beslut, alltså indirekt medborgarens beslut. De anställda kan arbeta i kommunhuset men även vara anställda i verksamheterna på skolor, inom äldreomsorg och så vidare.

Här finns information om bland annat Valdemarsviks kommuns organisation, allmänna handlingar, ekonomi, folkhälsoarbetet samt politik.

Du finner samtliga rubriker till vänster. Nedan finns genvägar till vissa rubriker.