Fritidshemmet – en plats för utveckling!

Fritidshemmet – en plats för utveckling!

I Valdemarsviks kommun erbjuder vi fritidshem för barn mellan sex och tolv år. Våra fritidshem ligger i anslutning till och har ett nära samarbete med våra skolor. Vi erbjuder fritidsverksamhet på Gusums skola, på Ringarums skola och på Sörbyskolan. För barn och unga i åldrarna 10-19 år finns även Fabriken – en öppen, enklare form av fritidshem.

Det är läroplanen som reglerar vår verksamhet på fritidshemmet, vilket kortfattat betyder att det vi gör på fritidshemmet följer vårt uppdrag och de mål som finns. Verksamheten ska vara anpassad till det enskilda barnet och vara meningsfull – det är barnets intressen, behov och erfarenheter som är i fokus.