Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds-, eller akupunkturverksamhet, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljökontoret.