Inomhusmiljö

Vi spenderar stor del av vår tid inomhus och just därför har den en stor betydelse för hur vi mår. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. En bostad ska ha tillfredställande luftomväxling, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd. Varje person har även ett ansvar gentemot sina grannar att inte orsaka störningar.

Problem i inomhusmiljön?

Trots att våra bostäder idag har en hög standard har hälsobesvär med anknytning till inomhusmiljön blivit ett stort problem. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer. Det finns regler för hur miljön i bostäder ska vara, till exempel att skadedjur måste bekämpas eller att en ventilationsfläkt inte får bullra hur mycket som helst, eller hur dragig och kall en bostadsmiljö får vara

Fastighetsägarens ansvar

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av fastighetsägare: privata, kommunala och bostadsrättsföreningar. Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Det är många områden att ha kontroll över samtidigt som det är svårt att göra någon generell sammanställning eftersom det varierar från fastighet till fastighet.

Miljökontoret utför tillsyn och utreder klagomål

Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning har du möjlighet att vända dig till miljökontoret med problemen och lämna in ett klagomål.