Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Du ansöker om marklov hos Valdemarsviks kommun och du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

För att ansöka om marklov använder du samma blankett som för ansökan om bygglov. Se länk till ansökningshandlingar i rutan med länkar till våra e-tjänster på denna sida.