Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast inte rivningslov, däremot kan en anmälan krävas.

Vid rivningslov, använd blanketten ”Enklare byggärenden – kompletteringsåtgärder” som du hittar i rutan med länkar till våra e-tjänster på denna sida.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt. Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska återanvändas till en ny byggnad.

Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda. Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.