Försäljning av tobak

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Om du idag har anmält till kommunen att du säljer tobak och fortfarande vill göra det, måste du ansöka på nytt om att fortsätta försäljningen. Lämna in din ansökan till kommunen som därefter prövar den enligt lagens regler om tobak. Den nya blanketten finns att fylla i på Mina Sidor.

Ansökan

Din ansökan ska vara inne senast 1 november 2019 för att du ska få fortsätta försäljningen. Är du däremot ny ägare, behöver du ha tillstånd redan innan du börjar försäljningen. Har vi inte fått in din ansökan innan angivet datum, eller om ansökan avslås, har du inte tillstånd att sälja tobak.

Läs mer genom att ladda ner vår folder som du hittar du här intill.

Ansökan ska vara skriftlig, samt innehålla egenkontrollprogram (EKP) som ska bifogas. EKP ska bland annat innehålla rutiner för ålderskontroller och för att säkerställa att varorna är märkta på rätt sätt. Ansökan gäller för ett försäljningsställe och kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med din ansökan. I fortsättningen kommer det bara krävas anmälan om elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare.

Prövning

När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd kommer en lämplighetsprövning att genomföras. Det gäller både av den juridiska personen och den eller de personerna som har betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökande ska visa att han eller hon, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter är lämplig att ägna sig åt verksamheten i enlighet med lagens krav. Kommunen kan vid handläggning av ärendet komma att hänvisa eller begära in yttrande av till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.

Återkalla tillstånd

Tillståndet för tobaksförsäljning kan återkallas om:

  • det inte längre utnyttjas
  • tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gäller
  • tillståndshavaren medvetet har sysslat med brottslig verksamhet på eller i anslutning till försäljningsstället, eller inom den tillståndspliktiga verksamheten
  • tillståndshavaren har fått en varning utan att det som har lett till varningen, har rättats till

Försäljningsregler

Det är förbjudet att sälja tobak till minderårig. Tydliga dekaler med 18-årsgräns ska finnas väl synlig för kunden. Tobak får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna tobaken till någon annan som inte har fyllt 18 år, så kallad langning.

All tobak ska vara försedd med godkänd märkning för respektive vara.

Det är tillåtet att marknadsföra tobaksvaror på försäljningsstället, i
form av kommersiella meddelanden, så länge budskapen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk. All tobak, ska i den omfattning det är möjligt, placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.

Läs om Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs Vägledningen om egenkontrollprogram för kommuner och handlare på Folkhälsomyndighetens hemsida.