Hur mår invånarna i Valdemarsvik?

Ur ett nationellt perspektiv förbättras folkhälsan i flera avseenden. Medellivslängden ökar, spädbarnsdödligheten minskar, alkohol- och tobakskonsumtionen minskar. Samtidigt finns det negativa utfall och trender som till exempel att allt fler blir överviktiga och den psykiska ohälsan ökar. Men det mest oroväckande på både nationell och lokal nivå är det stora gapet mellan hälsan i befolkningen. Hälsan är ojämnt fördelad och skillnaden mellan olika grupper ökar, det vill säga hälsan blir bättre för de som har en bra hälsa, och sämre för de som har en sämre hälsa.

Folkhälsan i Valdemarsvik

Under hösten 2017 genomfördes en kartläggning av folkhälsan i Valdemarsvik (ladda ner rapporten till höger på sidan). Resultatet visar att det finns både positiva och negativa trender i folkhälsans utveckling och att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället:

Positiva trender:

 • Ohälsotalet minskar
 • Andelen rökande gravida minskar
 • Andelen elever i åk 8 som röker minskar
 • Dödligheten i lungcancer minskar
 • Antalet självmord totalt minskar

Negativa trender:

 • Andelen vuxna med intensivkonsumtion av alkohol har ökat
 • Andelen gymnasieelever som dricker sig berusade ökar
 • Andelen elever i åk 8 som snusar ökar
 • Rökning bland gymnasieelever ökar
 • Andelen vårdade för alkoholskador ökar
 • Cannabisbruket ökar
 • Andelen vuxna med stillasittande fritid ökar
 • Antalet självmord bland män ökar