ABC – ett projekt för god psykisk hälsa

Region Östergötland driver tillsammans med länets kommuner ett projekt för att främja aktiviteter och ökad gemenskap för äldre. Valdemarsviks kommun deltar i projektet.

Region Östergötlands initiativ syftar till att främja befolkningens psykiska hälsa. Detta sker genom att sprida kunskap till allmänheten om hur psykisk hälsa kan stärkas och bibehållas, samt att hänvisa till aktörer och aktiviteter i civilsamhället som bidrar till gemenskap och meningsfullhet.

ABC för god psykisk hälsa är inspirerad av metoden Act-Belong-Commit (ABC), som har sitt ursprung i Australien. I första etappen, som pågår under åren 2021-2022, är målgruppen personer över 65 år. Information om ABC för god psykisk hälsa kommer att spridas till allmänheten och till medarbetare inom primärvård och äldreomsorg som träffar och stödjer äldre i sitt arbete.

Därför är psykiskt välbefinnande viktigt

Psykiskt välbefinnande påverkar förmågan att klara av olika saker som händer i livet. Den hjälper dig att hantera positiva och negativa känslor, känna tillfredställelse med livet, skapa goda sociala relationer och utvecklas. Psykisk hälsa är också att kunna känna njutning, lust och lycka.

Det mesta vi gör för att hålla oss fysiskt friska är också bra för vår psykiska hälsa, som att vara fysiskt aktiv, äta hälsosam mat, undvika droger och dricka måttligt med alkohol. Därutöver kan du själv göra en hel del för att bibehålla eller stärka ditt psykiska välmående. Exempelvis mår de flesta bra av att göra något aktivt, göra något tillsammans med andra och att göra något meningsfullt.

Meningsfulla aktiviteter tillsammans – detta är kärnan i ABC!

Att göra något meningsfullt handlar om att göra sådant som ger dig en känsla av att du har ett syfte i livet. Det kan vara att lyckas med en uppgift eller att arbeta frivilligt och hjälpa andra. Det kan vara att vara involverad i en aktivitet, organisation eller fråga.

Vad som upplevs som meningsfullt är individuellt. Det behöver inte vara en stor prestation utan kan vara allt ifrån att göra någonting för en annan människa, som att baka en tårta eller reparera något, till att prestera bra på jobbet eller lära sig något helt nytt.

När du klarar utmaningar och mål får du en känsla av att ha uppnått något, vilket stärker din självkänsla. Att arbeta ideellt kan göra både dig själv och andra lyckliga och öka din känsla av mening och syfte med livet.

Du kan hålla dig fysiskt aktiv på olika sätt och nivåer. Du kan exempelvis ta en promenad, göra trädgårdsarbete, simma, dansa till din favoritlåt eller gå på gruppträning.

Du kan vara socialt aktiv genom att spendera tid med familj, vänner och kollegor, prata med grannar eller sjunga i en kör.

Att vara mentalt aktiv handlar om att ägna sig åt sådant som kräver koncentration som att läsa en bok, lösa korsord, besöka ett museum eller spela spel.

Att vara andligt aktiv innebär att ta sig tid för lugn och eftertanke. Som att yoga, delta i en gudstjänst, vistas i naturen eller prata med någon om de stora frågorna i livet.

Att vara aktiv leder till bättre psykisk hälsa. När du håller dig fysiskt, mentalt, socialt och andligt aktiv känner du dig gladare och får lättare att hantera vardagliga utmaningar. En aktiv livsstil kan också lindra psykiska problem som nedstämdhet och sömnlöshet och motverka ensamhet.

Vi har alla ett grundläggande behov av att vara tillsammans med andra människor och uppleva gemenskap och tillhörighet.

Sociala aktiviteter kan handla om att umgås med vänner och familj. Det kan också vara att gå med i en bokcirkel eller börja en kurs eller delta i aktiviteter i där du bor. Det kan också vara att gå med i en förening eller gemenskap på internet.

Sociala relationer är inte bara viktigt för vårt psykiska välbefinnande utan kan också minska risken för sjukdom, som infektioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Dina sociala nätverk kan ge dig både praktiskt och emotionellt stöd och om du deltar i lokala aktiviteter och organisationer kan du få en ökad känsla av sammanhållning och tillit till andra.