Så kan vi motverka fallolyckor

Fallolyckor i hemmet drabbar framför allt äldre. Valdemarsviks kommun deltar i den nationella kampanjen Balansera Mera för att informera om riskerna och det stöd som finns.

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall.