Allmänna platser

Allmänna platser

Gatu-och Fastighetskontoret har hand om våra gator och allmänna platser. Där ingår också skötsel av parker, lekplatser och andra allmänna grönområden och allmänna toaletter

I skötsel och drift ingår att ta hand om blommor och planteringar, klippa gräs, städa och tömma papperskorgar. Sådant som går sönder ska lagas, och säkerheten måste hållas på en godkänd nivå.

Vi kan alla hjälpa till!

Lägg alltid ditt skräp i papperskorgarna! Plocka upp efter din hund! Det är två enkla saker som ökar trivseln i vår kommun.

Uthyrning av allmän plats – Markupplåtelse

Behöver du låna en plats eller yta för något evenemang, utställning eller annat jippo så kan du ansöka om markupplåtelse. Du behöver också tillstånd av polisen för att få använda allmän platsmark till annat än vad en är avsedd för. Så gör först en ansökan till polisen för den yta du behöver.

Du behöver också tillstånd till markupplåtelse för byggnadsställning och/eller container om den behöver stå på allmän mark.

Frågor?

Kontakta Birgitta Andersson telefon 0123-191 94