Torg och allmänna platser

Torg och allmänna platser

Gatu-och Fastighetskontoret har hand om våra torg och allmänna platser. Där ingår också skötsel av parker, lekplatser och andra allmänna grönområden och allmänna toaletter

I skötsel och drift ingår att ta hand om blommor och planteringar, klippa gräs, röja snö och halkbekämpning samt städa och tömma papperskorgar. Sådant som går sönder ska lagas, och säkerheten måste hållas på en godkänd nivå.

Vi kan alla hjälpa till!

Lägg alltid ditt skräp i papperskorgarna! Plocka upp efter din hund! Det är två enkla saker som ökar trivseln i vår kommun.