Ungdomsenkät: Om mig

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Årets enkät pågår nu

Mellan den 16 september och 25 oktober 2019 genomförs enkäten för sjätte året i rad. Senare i höst kommer skolorna får tillgång till sina resultat. Under våren 2020 har skolpersonal möjlighet att delta i ett seminarium där resultat från Om mig kommer att presenteras och diskuteras.

Om enkäten

Om mig är en webbenkät som bygger på intervjuer med ungdomar i Östergötland om vad
som är viktigt för att de ska må bra i livet. Intervjuerna utmynnade i frågeområdena: familj
och vänner, hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden.

Enkäten bygger på frivillighet att delta. Den ska ses som ett erbjudande för de unga att kunna
påverka sin situation, men de måste ha en reell möjlighet att avstå om de önskar.