Personligt ombud

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. En möjlighet kan då vara att vända sig till verksamheten Personligt ombud, som kan fungera som hjälp till hjälpen.

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning samt är skriven i Valdemarsviks kommun. Man ska ha stora svårigheter i sin vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service för att få personligt ombud.

Verksamheten är ingen myndighet och det är gratis. De personliga ombuden har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera.

Ombudets arbetsuppgifter

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga dina behov av insatser. Tillsammans gör ni en plan för hur arbetet ska bedrivas och för att du ska få de insatser och den hjälp som du behöver.
För en del räcker det med att få information kring samhällets olika stödformer. Ibland behövs hjälp med ansökningar, fylla i formulär eller överklaga myndighetsbeslut.

Det personliga ombudet kan också följa med till läkare eller socialsekreterare. Tillsammans kan du och ombudet förbereda viktiga frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

Personligt ombud arbetar dessutom med att försöka förbättra situationen för personer som tillhör målgruppen. Detta sker genom att ombuden sammanställer och försöker synliggöra de fel och brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar målgruppen.