Här kan du få hjälp och stöd

För dig som bor i Valdemarsviks kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra av olika anledningar.

Individ- och familjeomsorg – Socialtjänsten
I vissa skeden i livet kan behovet av stöd och hjälp vara stort. Det kan handla om familjeproblem i form av barn som far illa eller om trasiga relationer. Det kan vara alkohol- och missbruksproblem eller ett behov av ekonomisk hjälp. Hos kommunens Individ- och familjeomsorg kan du få hjälp.
Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Individ- och familjeomsorg

Elevhälsan inom skolan
Elevhälsan vänder sig till alla som går i skolan. De kan erbjuda samtal, ge råd och enklare vård. De kan också ge remiss till annan hjälp om det behövs. Du kommer i kontakt med elevhälsan via skolan eller via Barn- och ungdomsteamet.
Elevhälsan

Enheten för Råd och Stöd
Är en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till
– föräldrar med barn 0-18 år
– blivande föräldrar
– vuxna 18 – 21 år.

Vi kan erbjuda samtal och rådgivning om familjelivet, föräldraskap och vägledning. Vi träffas för samtal vid 5-6 tillfällen i våra lokaler i Funkishuset i Valdemarsvik.
All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Kontakt:
Kontakta Råd och stöd genom medborgarservice.

Barn- och familjehälsan
Barnhälsan är en mottagning för barn 6-12 år och deras familjer vid återkommande ledsenhet, oro/rädsla samt kris- och stressreaktioner. Här arbetar socionom, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Ni som familj kan få hjälp till exempel genom rådgivning och stödsamtal. Alla på Barn- och familjehälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.
Barn- och familjehälsan

Vårdcentralen
Vårdcentralen kan du kontakta för allt som rör hälsa och sjukdomar. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem.
Valdemarsviks vårdcentral

Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen i Valdemarsvik vänder sig till dig som är mellan 13-25 år och kan ge stöd och hjälp både när det gäller kroppsliga frågor och frågor som rör ditt liv.
Ungdomsmottagningen (Familjecentralen)
UMO.se – Ungdomsmottagningen på nätet

Barn- och ungdomspsykatrin (BUP)
På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken