Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Funktionsnedsättning / Stöd i eget boende

Stöd i eget boende

Änggården

Stöd i eget boende vänder sig till de som har psykiska och social svårigheter. Stödet ansöks hos biståndshandläggaren.

Vi har hela Valdemarsviks kommun som arbetsfält. Vi finns till för att stödja personer i det dagliga livet, målet är att personen genom stöd ska klara så mycket som möjligt själv. Stödet kan innebära att få struktur i hemmet, städning, tvätt, planering av mat och inköp.

Vi stöttar även i kontakt med Gode män, anhöriga, sjukvård och att klara av möten med andra människor. Vi försöker tillsammans bryta social isolering.

Vi stöttar också personer i sin rehabilitering efter sjukhusvistelse med t ex promenader och / eller få tillbaka de dagliga rutinerna.

En del insatser vi har är långvariga men det vanligaste är att  insatsen trappas ner och avslutas. Genom att stärka personens självkänsla leder det till ett bättre mående och att man kan fungera utan stöd.

Sidan uppdaterad den 15 februari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

  • Enhetschef Stefan Bacirtzis Telefon 0123-19359
  • -----------------------------------------
  • Telefontider Bistånds-/LSS- och färdtjänsthandläggare Telefon 0123-191 00

    Vardagar
    måndag-fredag
    08.30-09.30

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: