Hushållsavfall

I Valdemarsviks kommun sker insamling av blandat hushållsavfall*. Det innebär att du inte behöver sortera ut ditt matavfall från det övriga avfallet. Däremot ska du sortera:

  • tomma förpackningar
  • tidningar
  • farligt avfall

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation, det farliga avfallet lämnar du på Valdemarsviks återvinningscentral eller till miljöbilen.

*) Under våren 2020 infördes sortering av matavfall genom systemet med ”Gröna påsen”. Du kan läsa mer om Gröna påsen här.