Slambrunn och tank

Det är Renall som sköter tömningarna av slamavskiljare och tankar i vår kommun. För ärenden och frågor som gäller slamtömning kan du kontakta kommunens kundtjänst för vatten, avlopp & avfall.

Så fungerar en slambrunn

De flesta slambrunnar består av tre kammare, så kallade trekammarbrunnar. Det förekommer även tvåkammarbrunnar och slutna tankar.

De olika kamrarna urskiljer grövre partiklar från vattnet som sedan går ut i en markbädd eller infiltrationsanläggning. I en fungerande slambrunn ska slammet fastna i den första kammaren. Om det finns slam kvar i resterande kammare är det ett tecken på att tätare tömning behövs.

En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver normalt bara tömmas en gång om året.

Om du planerar att anlägga en ny slambrunn ska du kontakta miljökontoret.