Fastighetsnära insamling

Förändringar när det gäller att samla in förpackningar

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in.

Den 1 januari 2024 får kommunen ansvaret för att samla in förpackningar. Det är en ganska stor förändring för oss som arbetar på kommunen. Till en början sorterar du precis som tidigare, men det kommer att hända mycket mer de kommande åren. Förändringen är ett första steg för att göra avfallshanteringen mer effektiv och göra det lättare för alla att återvinna. Det hjälper oss att nå de nationella och internationella klimat- och miljömålen – det är stort för alla.

Dessutom, från den 1 januari 2027, måste insamlingen vara nära fastigheterna för alla hushåll.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – företagen kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir alltså kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt – när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Vilka förpackningar gäller det?

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll.

2024 får kommunerna också ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna.

Inom några år (2027) ska kommunerna också erbjuda insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, dvs man ska inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i soptunnan hemma.

Varför är det viktigt att återvinna förpackningarna (och allt annat)?

Senaste statistiken visar att två tredjedelar av alla förpackningar återvinns till nya produkter – men återvinningen kan bli ännu bättre eftersom en tredjedel fortfarande hamnar i restavfallet och går till energiåtervinning. Det är inte bästa miljönyttan.

När man materialåtervinner en plastförpackning halveras klimatavtrycket jämfört med om den slängs i soppåsen och går till förbränning. Men idag slängs hälften av all plast i soppåsen i stället för i plaståtervinningen. Det leder till onödiga klimatutsläpp. Om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år.

Och visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Därför är det så viktigt att vi återvinner förpackningar i stället för att slänga dem i soppåsen.

Vad är fastighetsnära insamling?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k ”fastighetsnära insamling”. Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. Win-win-win.

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Vilka förpackningar ingår i fastighetsnära insamling?

Papper och kartong, plast och metallförpackningar och färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. Många kommuner erbjuder också insamling av tidningar nära bostaden.

Kommer återvinningsstationerna finna kvar när fastighetsnära insamling införs?

Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter för insamling av skrymmande förpackningar och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Kommer det bli dyrare för oss som invånare?

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan.

Löpande information

Informationen kommer att uppdateras efterhand under 2024.