Lantbruksskrot och -plast

Lantbruksskrot kan utan kostnad lämnas på Valdemarsviks Återvinningscentral.

Lantbruksplast från bl a ensilage hanteras av Svensk Ensilageplast retur AB (SvepRetur). SvepRetur är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till återvinning.